Silný provoz se na konstrukci mostu podepsal, je poškozený mostní uzávěr a vyžaduje okamžitou opravu.

Vzhledem k tomu, že není možné most úplně uzavřít kvůli převedené dopravě z uzavírky silnice I/3 u Velešína, budou se práce odehrávat za místního omezení průjezdnosti pruhů.

Veškerý provoz bude veden stavbou ve dvou střídajících se režimech – buď budou pruhy posunuty a výrazně snížená rychlost, nebo bude řídit provoz světelná signalizace kyvadlově jedním pruhem.

V místě se očekávají kolony.

Dokončení opravy se předpokládá v pátek 7. května 2021.