Z pohledu laika naprosto banální pochybení, podle stanoviska policie a úředníků odboru dopravy krumlovského městského úřadu i jihočeského krajského úřadu závažný přestupek, který je nutné potrestat půlročním odebráním řidičského průkazu a udělením šestitisícové pokuty. Takový  osud před nedávnem potkal zcela bezúhonného šoféra Františka Benedu (81 let) z budějovické Lidické ulice.

Loni v dubnu se vracel s manželkou z letního bytu v Mříči u Křemže a měli za autem připevněný nosič se dvěma jízdními koly. Z rámu jednoho bicyklu ale nevědomky zapomněli sundat montážní brašnu, která zakrývala registrační značku. Dle přítomné policejní hlídky částečně i zadní světla, jež by prý při brzdění nebyla vidět.  Senior tím měl přímo ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků provozu. On sám se ale proti tomuto tvrzení brání a označuje je za nepravdivé. Argumentuje tím, že při montáži nosiče dbal všech pokynů v návodu, a to v dobré víře, že tím dostojí svým povinnostem.

„Po naložení kol jsem zkontroloval, zda není zakryto zadní osvětlení a zda je vidět registrační značka. Bohužel, viditelnost značky jsem kontroloval pouze z menší vzdálenosti a pravděpodobně pod špatným úhlem, neboť jsem si nevšiml, že by ji brašna zakrývala. V tomto směru tedy uznávám své pochybení, že jsem vozidlo nezkontroloval i z větší vzdálenosti," přiznal František Beneda s tím, že byl ochoten zaplatit navrhovanou pokutu, ale ztrátu řidičáku považoval za neadekvátní. A to hlavně kvůli výraznému omezení vlastní i manželčiny soběstačnosti. „Vzhledem k našemu pokročilému věku a zdravotnímu stavu musíme pravidelně navštěvovat lékaře. S oboustrannou artrózou kolen se však manželka není schopna dopravovat k lékaři hromadnou dopravou," zdůraznil nešťastný řidič.

Městský úřad v Českém Krumlově ho loni na konci května takto nekompromisně potrestal i přes konstatování pověřeného úředníka Josefa Sáňka, že: „V daném případě bylo z jeho evidenční karty řidiče zjištěno, že je ukázněným řidičem, že za dobu své dlouholeté praxe nemá žádné záznamy o přestupcích, svého pochybení si byl vědom a při projednávání spolupracoval se správním orgánem."

Proti verdiktu se sice odvolal ke krajskému úřadu, ale nebylo mu to nic platné. Pavel Olejníček z odboru dopravy jej uznal vinným  a potvrdil, že: „Provozem jízdní soupravy přímo ohrožoval bezpečnost ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích." Protože už se proti tomuto rozhodnutí nešlo dále odvolat, senior si musel trest odpykat. S těžce pohyblivou manželkou nakonec jezdil autobusem dlouhé čtyři měsíce.