Tam praktická lékařka omezila svou činnost a nakonec přesídlila do Českých Budějovic a lidé, dokud se nepodařilo najít náhradu, za doktorem museli dojíždět do okolních měst, například do Nových Hradů nebo Trhových Svinů. „Hlavně pro starší lidi to bylo složité," připomíná jeden z místních obyvatel Petr Aksamit.

„Najednou jsme neměli lékaře. Zdejším obyvatelům je přes 50 let a lidí, kteří potřebují péči, přibývá," líčil složitou situaci v létě roku 2014 tehdejší místostarosta Horní stropnice Vít Golombek. Problém se tady podařilo alespoň na nějaký čas vyřešit. V Horní Stropnici pravidelně ordinuje lékařka Jana Vondráčková, vzhledem k jejímu věku ale lze předpokládat, že potíží se sháněním doktora se obec nezbavila na dlouhou dobu.

A není sama. Podobných scénářů může přibývat kdekoli na venkově, mnoho současných doktorů se již blíží důchodovému věku a mladí se do míst, kde praxe s omezeným počtem pacientů za současných podmínek odměňování nemůže prosperovat, pochopitelně nehrnou.
Dokládá to i případ ze sousedství, kvůli kterému ordinace v jižní části okresu nedávno zažily příliv pacientů z Českokrumlovska. V nedalekém Benešově nad Černou, Malontech a Pohor᠆ské Vsi, kde se dlouho nedařilo najít náhradu za zesnulého lékaře, byli lidé několik měsíců odkázáni právě na výpomoc praktiků z Nových Hradů či z Kaplice, přitom se museli potýkat s ne vždy vyhovujícím autobusovým spojením.

Zdaleka nemusí jít o poslední případy potíží s dostupností lékařské péče. Potvrzuje to i mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje Radek Šíma. „Ukončení praxe z důvodů věku či zdravotních problémů přibývá. Většině lékařů bude nad 55 let," poukazuje na rizikovou skutečnost.

„Při výběrových řízeních jako zástupci krajského úřa᠆du již delší dobu zaznamenáváme signál, že může nastat problém se zajištěním dostupnosti primární péče v oboru všeobecného praktického lékaře. Jak ale potvr᠆dili zástupci jednotlivých profesních sdružení, plošný problém to zatím v našem kraji není," dodává.