Zúčastní se ho téměř 300 vědců a studentů z celého světa, kteří se budou věnovat například genetické manipulaci, přizpůsobení rostlin globální změně, genomice zemědělských plodin či rostlinné biotechnologii. Mezi témata budou patřit např. i modelové organismy, fytohormony či stresové působení na rostliny. Konference má posílit vztahy české a slovenské vědy s tou celosvětovou. Hlavní jednání začne v úterý a potrvá do pátku. Více informací naleznete na https://www.plantbiologycs.cz/.

Konferenci bude doprovázet vzpomínka na jihočeského výtvarníka a karikaturistu Jaroslava Kerlese, jehož vtipy a ilustrace jsou s přírodou často spjaty.