Jednotlivé projekty nyní soupeří o finanční podporu veřejnosti. Musí vybrat celkem alespoň 5000 korun, a to minimálně od pěti různých dárců. Podle výše částky, kterou projekty takto získají, bude rozdělen i finanční příspěvek od Ery, a to podle pravidla: Čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte.
Projekt, který veřejnost podpoří nejvíce, získá od Ery 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc korun, třetí 35 tisíc korun a čtvrtý projekt si odnese 25 tisíc korun. Výběr peněz od veřejnosti začal 13. října 
a skončí 6. ledna 2016.
Z našeho regionu vám nyní představíme podrobněji dva projekty, více o dalších dvou najdete v Deníku 16. prosince.

Podpora vstupu na trh práce
Organizace: KONÍČEK, o. p. s., Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice, www.konicekcb.cz

„Prostřednictvím individuální podpory chceme zpřístupnit otevřený trh práce osobám se zdravotním znevýhodněním," říká Martina Barvínková, ředitelka organizace, která letos v červnu oslavila deset let svého trvání.
„Základním kritériem pro cílovou skupinu je přiznání invalidního důchodu. Individuální podpora vychází ze systému podporovaného zaměstnávání, jehož obsahem je nejen intenzivní práce s klientem, ale i navázání spolupráce s potencionálními zaměstnavateli," dodává Martina Barvínková s tím, že přispívají ke zkvalitnění života a rozvoji osobnosti dětí i dospělých nejen se znevýhodněním.

Inovace technologie tísňové služby
Organizace: Domy s pečovatelskou službou, Vyšehradská 260, 381 01 Český Krumlov,
www.dpskrumlov.cz

Projekt si klade za cíl rozšířit a zkvalitnit telekontaktní službu ve všech městech a obcích Jihočeského kraje a umožnit službu využívat nejen starším či zdravotně postiženým spoluobčanům, kterým umožní setrvání doma, ale i těm, kteří o ně pečují.

Dobrovolník v každém z nás
Organizace: KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, www.krebul.cz

„Dobrovolník již není člověk na dobrovolně-povinné chmelové brigádě z minulého období," usmívá se ředitel Zdeněk Krejsa. „Je to člověk, který chce věnovat svůj čas, energii a vůli do něčeho, co má smysl, přijít do kontaktu s jinými lidmi, získat praxi, naučit se odpovědnosti, zlepšit týmovou spolupráci či udělat něco, co bude stát za vzpomínky a krásný pocit služby jiným. Tímto projektem chceme ukázat ohromný smysl dobrovolnické činnosti jako důležité složky lidské společnosti," říká Zdeněk Krejsa.

Terénní pečovatelská služba
Organizace: Borůvka Borovany, Petra z Lindy 147, 37312 Borovany,
www.boruvkaborovany.cz

Projekt se týká pomoci klientům v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami nezvládli, např. pomoc při osobní hygieně, stravování, dovoz k lékaři či na pravidelné rehabilitace, podávání léků, ošetření na lůžku, úklid, nákupy nebo dovoz stravy.

S jednotlivými projekty se díky videomedailonkům mohou zájemci blíže seznámit na www.erapomaharegionum.cz. Zde můžete favorizované programy rovnou také podpořit.