Rybák obecný je tažný rybožravý pták, příbuzný racka. Ke svému hnízdění si vybírá malé holé ostrovy v rybnících či vodních nádržích nebo štěrkové nánosy v korytech větších řek. Takovéto biotopy z české přírody ale postupně vymizely, a tak v České republice každoročně hnízdí už jen několik set párů. Nyní se rybákovi zalíbilo na experimentálních plovoucích ostrovech na Lipně.

Snímky komety Neowise byly pořízeny 13.7. 2020 poblíž JE Temelín.
Jasnou kometu Neowise spatříte v létě i z Českých Budějovic

„Z hlediska ornitologie je to první vzácný nález na našich plovoucích ostrovech. Tento úspěch byl dán zřejmě tím, že ostrovy byly umístěny celou sezonu v Hadí zátoce, kde mají ptáci klid. Na jaře si ostrovy našli a poté zahnízdili,“ říká Milan Muška z Biologického centra AV ČR. Aktuálně se jedná o nejvýše doložené hnízdění rybáků v České republice a vše nasvědčuje tomu, že se může jednat o základ budoucí fungující hnízdní kolonie.

Plovoucí ostrovy instalovali českobudějovičtí vědci na lipenské přehradě poprvé na jaře v roce 2017. Cílem bylo zvyšovat biologickou rozmanitost a snižovat živinovou zátěž v nádrži. Kvůli kolísání hladiny totiž břehy lipenské nádrže tvoří zejména písečné pláže nebo suťové pole a téměř zde chybí příbřežní oblasti porostlé vodními rostlinami. Plovoucí ostrovy tak uměle nahrazují tato přirozená stanoviště a poskytují útočiště nejrůznějším druhům ryb, bezobratlých živočichů, ptáků i rostlin.

Jižní Čechy rozšíří svou propagaci na internetu novým projektem 6x5, který spoluorganizuje Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR). Snímek ukazuje České Budějovice.
Propagaci jižních Čech podpoří na internetu Dva tátové i herečka

Výzkum probíhá ve spolupráci s Vodohospodářským rozvojem a výstavbou, a. s., v rámci projektu financovaném Technologickou agenturou ČR „Plovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích“.