Na čistírně odpadních vod jsou dvě kogenerační jednotky, které pokryjí zhruba 60 % spotřeby elektrické energie v celém areálu čistírny. Jsou ale už na konci své technické životnosti, pocházejí z roků 1995 a 2000.

I proto loni v září město České Budějovice jako vlastník vodohospodářské infrastruktury udělilo souhlas provozovateli, společnosti ČEVAK a.s., s touto investicí. „Ta zahrnuje výměnu stávající kogenerační jednotky z poloviny devadesátých let za nový výkonnější stroj s vyšší účinností,” přibližuje význam akce Jiří Lipold, technický ředitel společnosti ČEVAK.

Výměna je naplánována na jarní měsíce, předpoklad je, že akce bude ukončena na konci května letošního roku. Tato nová kogenerační jednotka bude mít výkon vyšší než 400 kW a hodnota této investice je téměř 8 milionu korun.

„Nejde jen o nezbytnou obnovu zařízení, které je na konci své technické životnosti. Tímto krokem se zvýší energetická soběstačnost čistírny odpadních vod. V neposlední řadě jde také o dlouhodobou ochranu před turbulentním, a hlavně těžko předvídatelným vývojem cen elektrické energie,“ doplnil Jiří Lipold.

„Město chce ve spolupráci s ČEVAK udělat čistírnu odpadních vod nízkoenergeticky nákladovou ne-li energeticky neutrální. Vnímáme to jako skvělý společný projekt města a ČEVAKu a první vlaštovku jakým směrem se chceme ubírat a co po našich partnerech v rámci spolupráce do budoucna požadovat. ĆEVAK vnímáme dlouhodobě jako výborného partnera, jednoznačně zákaznicky orientovaného, který sám přichází s racionalizačními projekty, “ doplnil náměstek primátorky Michal Šebek.

Českobudějovická čistírna odpadních vod není jedinou, která má kogenerační jednotku a kterou provozuje společnost ČEVAK a.s. Dalšími čistírnami, které dokáží pokrýt část spotřeby elektrické energie z vlastních zdrojů je AČOV Tábor, ČOV Jindřichův Hradec a Prachatice. Celkem se na těchto zařízeních vyrobí ročně přes 5 tisíc MWh.

Jitka Kramářová, ČEVAK