O práci policistů, loňských vraždách, obtížném vyšetřování krádeží a dalších věcech jsme si povídali s vedoucím Územního odboru Písek Jiřím Surmou.

Loňský rok nezačal moc dobře. Hned v prvním týdnu se na Písecku staly dvě vraždy, z nichž jedna byla dvojnásobná…
Ano, 7. ledna jsme byli už na druhé vraždě. Takový začátek roku nepamatuji za celou svou kariéru. První vražda vyšla v podstatě z nezvládnutí krizové situace, která bohužel vyústila ve smrt mladého člověka. Druhá vražda byla naopak velice komplikovaná, a to především tím, že v době, kdy my jsme prováděli ohledání místa činu, tak pachatelé už byli v Rumunsku. Měli před námi slušný náskok, přesto se je podařilo deset dní po vraždě zatknout prostřednictvím rumunských policistů.

Sledujete případ dál? Už se dostal před soud?
Zatím stále probíhá vyšetřování, ještě nebyla podána obžaloba. Pachatelé jsou ve vazbě v České republice.

Tím však vraždy v loňském roce nekončí…
V dubnu jsme měli pokus vraždy přímo v Písku. Šlo o útok nožem, který poškozený přežil. Konflikt nastal mezi lidmi s kriminální minulostí.

Před koncem roku jsme měli dvojnásobnou vraždu v Boru u Protivína.

Republikový průměr objasněnosti je 48 procent. Vy máte 75 procent, jste nejlepší v Jihočeském kraji. To musíte vnímat jako velký úspěch…
Určitě ano. U téměř osmi skutků z deseti najdeme pachatele, což je – myslím – velice solidní.

Které trestné činy se daří objasňovat nejlépe a které naopak nejsložitěji?
Obecně se daří objasňovat násilné trestné činy, mravnostní, ale také z oblasti hospodářské kriminality. Nejobtížněji objasnitelná je majetková trestná činnost. Lidé to zlodějům často usnadňují. Tašky na sedadlech v autě, kabelky v nákupních košících, to jsou věci, které se neustále opakují. Je jasné, že když zloděj sebere kabelku, moc stop nám tam nenechá.

Kromě toho dost těchto činů páchají takzvaní cesťáci, tedy lidé, kteří sem přijedou bez osobní vazby k městu, spáchají krádež a odjedou. Další den už kradou na druhém konci republiky. Tady je to opravdu těžké.

Stoupá trestná činnost, či klesá?
Za loňský rok máme o 241 zločinů méně, než v roce předešlém, takže můžeme říct, že celkově kriminalita klesá.

Na Písecku funguje pět obvodních oddělení. Mají některá z nich svá specifika?
Jasné specifikum má oddělení Zvíkovské Podhradí. Jedná se o oddělení nastavené na 15 lidí, protože se to počítá podle trvale žijících obyvatel. Není tady však zohledněno to, že na Orlík do kempů v létě najede sto tisíc rekreantů a my tu pořád máme jen 15 lidí. Ti musí řešit trestnou činnost a problémy s lidmi, kteří vlastně nejsou naši, ale z jiných koutů republiky.

Ač je to tedy jednoznačně nejmenší oddělení, konkrétně v létě se policisté nezastaví, a to slouží na souši i na vodě.

Diskutovaným tématem posledních let jsou psychiatričtí pacienti, kteří mohou být mnohdy nebezpeční svému okolí. Jaké zkušenosti jsou v tomto směru na Písecku?
Uvítali bychom aktivnější přístup ze strany lékařů. Pro nemocné jsou lékaři, my jsme pro ty, kteří porušili zákon. Často se stává, že pacienti přestanou docházet k předepsané ambulantní léčbě, nebo přestanou brát léky a mohou se stát nebezpeční. Lékaři by měli dbát na to, aby se to nestávalo a pokud už se tak děje, měli by na to reagovat. Na policii se pak pohlíží, jako že čekáme, až se něco stane, ale tak to samozřejmě není. Musíme dodržovat zákon a pokud někoho máme omezovat na svobodě, tak vždy jen na základě zákonných důvodů. Můžeme navrhnout vazbu, pokud se člověk dopustí trestného činu a máme k tomu důvod. Složitější bývají paradoxně přestupková jednání, kde jsou naše možnosti ještě více omezené a v podstatě je pouze předáváme správnímu orgánu, což je většinou městský úřad.
I když vidíme, že daný člověk není úplně v pořádku, máme sice možnost přizvat znalce a nechat ho zkoumat, ale to není do druhého dne. Dokud nemáme v ruce papír od doktora, nemáme moc možností.

Velmi dobrá legislativní změna se udála v zákoně o zbraních. Pokud pojmeme podezření, že člověk není úplně v pořádku a má legálně drženou zbraň, můžeme mu nyní v krajním případě dokonce vstoupit do obydlí a zbraň sebrat do doby, než ho lékař vyšetří. To je opravdu krok dopředu, protože člověk s psychickou poruchou a zbraní v ruce je odjištěný granát.

Na co se budete soustředit v roce letošním?
Prioritou nejen u nás bude boj s drogami a dopravní nehody, což spolu mnohdy úzce souvisí. Budeme řidičům často dávat dýchat a dělat testy na drogy za volantem, protože následky těchto nehod jsou alarmující.

Budovu policie na Výstavišti čeká rekonstrukce. Změní se něco pro veřejnost?
Pro lidi se nezmění nic. Rekonstrukci, tedy zateplení budovy a výměnu oken, budeme dělat za provozu.