Skoro všichni v krojích se roztáčeli na ploše kolem Čínské věže při landlerech, polkách a dalších tancích. „Jsem pozitivně překvapen, že přes špatné počasí přišlo tolik lidí,“ řekl primátor Dieter Reiter (na snímku při tanci s manželkou). „Je opravdu hezké, že jedna z tradic města přitahuje tak mnoho lidí.“ I v silném dešti byli první účastníci „bálu“ na místě už ve čtyři ráno. V pravý čas, ještě před oficiálním začátkem v osm hodin, déšť ustal.

Tradice těchto bálů začala v 19. století. Tehdy se scházeli v neděli brzy ráno při hezkém počasí v Anglických zahradách „kocheři“, domácí služebnictvo, k tanci. Brzkou hodinu si zvolili, protože museli zpátky do služby, než přijde panstvo z kostela, vysvětluje list. Začátkem 20. století vrchnost bály zakázala jako příčící se dobrým mravům. Ke 200. výročí Anglických zahrad město v roce 1989 zvyk obnovilo a bál se od té doby koná pravidelně o třetí neděli v červenci – letos výjimečně o čtvrté.

Pro případ deště byl dosud stanovován náhradní termín, ale to v budoucnu už být nemá. Podle hospodské pivní předzahrádky u Čínské věže Antje Schneiderové byl náklad logisticky při takovém posunu příliš vysoký – a zkušenost ukazuje, že „plesaři“ vyrážejí na místo i v pršce, uzavírá PNP. .

Lidské kosti do skladu

Tajemství kostry bylo odhaleno.Zdroj: Deník/repro PNP

Večer 9. března byly při stavebních pracích ve svahu za penzionem Gambrinus v Haibachu nalezeny části lidské kostry: čelisti, půlka lebky a řada úlomků kostí. Rutinně byla vyrozuměna policie. Protože v místě nebylo nic dalšího, co by ukazovalo na stáří kostry, tedy epochu, v níž dotyčný žil, policie poslala kosti do laboratoře a ta radiokarbonovou metodou C14, která zjišťuje stáří biologického materiálu podle poklesu počtu atomů radioaktivního uhlíku 14C v původně živých objektech, konstatovala, že ostatky byly v zemi více než 1350 let. Pro policii tím byl případ uzavřen a ostatky předala městskému archeologovi Jörgu-Peteru Niemeierovi.

„Pro toho je nález velmi zajímavý,“ píše PNP. „Podle něho jde nejspíš o Bajuwara, příslušníka národa, který vznikal v konci období migrace především germánských skupin od vpádu Hunů do Evropy a osidloval velkou část starého Bavorska, Rakouska a jižního Tyrolska,“ uvádí list. „Podle Niemeiera dosud z této doby v Pasově skoro žádné nálezy nebyly.“

Zbytky kostry teď přijdou do skladu archeologického oddělení města – v jednotlivých kouscích, protože jejich sestavování dohromady by se prý nevyplatilo. Také případné zkoumání třeba možných nemocí, jakými nebožtík trpěl, by bylo příliš drahé, sděluje pasovský list. Další stavební práce v místě budou archeologové pečlivě sledovat, protože lze vyjít z toho, že tu býval hřbitov.

Nedomyšlený zákon?

Zpráva lineckých OÖN o přeplnosti útulků zvířat nejen kvůli dovoleným, před kterými se majitelé domácích mazlíčků zbavují, ale také kvůli novele zákona o ochraně zvířat platné od 1. července, náš list informoval. Zákon mimo jiné zakazuje privátním osobám kromě zemědělců a certifikovaných chovatelů zprostředkovávání zvířat. „Kdo je chce inzerátem udat dalším zájemcům a nechce je odkládat do útulků, dopouští se trestného činu,“ rekapituloval list v další zprávě k věci, která vyvolala všeobecný rozruch.

„To je v praxi nerealizovatelné,“ říká generální sekretářka lidové strany Elisabeth Köstingerová. „Její strana novelu podpořila, ale nyní přichází k závěru, že je ,nutné její zmírnění´. Úmyslem prý bylo omezit veřejné nabízení zvířat – konkrétně ilegálního obchodu se štěňaty ze zahraničí. Že to dopadá i na držitele zvířat, kteří bez úmyslu opatřit si zisk hledají místo pro mladé jejich koček, na to zákonodárci podle ní zjevně nepomysleli,“ pokračuje deník.

Expert ochrany zvířat sociálních demokratů Dietmar Keck, poslanec Národní rady z Lince, dál trvá na správnosti a důležitosti novely, připouští ale jednu její chybu: „Přehlédli jsme v ní privátní osoby…“ V září před volbami chce v Národní radě iniciovat změnu, která by takovým lidem umožnila zprostředkování zvířat po internetu. Upozorňuje, že zákon je sice v platnosti, ale co do případných trestů je přechodná lhůta do 1. července 2018. „V Horních Rakousích po vzrušení kolem přeplněných útulků a kvůli ,desinterpretaci´ zmíněného zákona chystají podle mluvčího sociálně demokratické zemské radní Richarda Helda kulatý stůl. Ten řekl, že k přijímání zákonů je příslušný spolkový orgán, ale změna této normy by byla (i) v jejich zájmu.“

Kemp mladých hasičů

Z jízdy zručnosti v kempu mladých hasičů. Zdroj: Deník/repro

Třídenní kemp 65 mládežnických družstev 51 hasičských sborů běží v Kirchschlagu. Jedinou „přespolní“ je skupina z Frymburka. Program je přebohatý, a jak napsal deník OÖN, „hasičské mládí skutečně dokázalo, že to jde tři dny bez televize a počítačů“. Nejpozději při závodění v neckách prý děti poznaly, že příroda nabízí nespočetné možnosti zábavy. Závěrem linecký list dodává: „Samozřejmě je mládežnický tábor také logisticky náročný, především pro kuchyni. 720 porcí vařených třikrát denně, třeba 2400 knedlíků a 500 burgerů… K tomu turistický svaz přidal 4000 nápojů.“

Na snímku je ukázka ze soutěže v jízdě zručnosti.

Biskup se omluvil „Vrabcům“

Řezenský biskup Rudolf Voderholzer se v Pastýřském listě věřícím vyjádřil k závěrečně zprávě z vyšetřování aféry přehmatů, jímž byli vystaveni dětští zpěváci sboru řezenského dómu (Deník informoval). Jak píše pasovká PNP, ke svědectvím obětí uvedl: „To vše mne hluboce zkrušuje a naplňuje mne studem.“ Kdo prý výpovědi poškozených čte, může cítit jen hrůzu a účast. On sám pak v pokoře prosí o odpuštění. Popisované činy jsou podle něho o to těžší, že „tyto děti byly v dobré víře svěřeny kněžím a církevním zaměstnancům, kterým Kristus uložil povinnost být dobrými pastýři, řídit se Desaterem a zákonem lásky k bližnímu“.

Biskup také poděkoval autorovi závěrečné zprávy Müllerovi za práci, „jakkoliv je (pro církev) těžké poznatky nejprve vůbec strávit“. Nejdůležitějším byl podle něho příspěvek poškozených. „Jim patří jeho dík za to, že se přes utrpěné příkoří obrátili na pověřence biskupství a především na Webera. Opakoval prosbu věřícím, aby všem, kteří v jiných církevních zařízeních byli oběťmi týrání nebo sexuálního násilí a dosud se neohlásili, napomohli dodat odvahu svěřit se. „Chceme, aby se jim dostalo uznání a spravedlnosti, a bylo jim pomoženo,“ napsal.

Voderholzerův Pastýřský list byl o víkendu čten ve farních obcích biskupství.