„Byla to jedna z desítek souší, ze které jsme vzali vzorek. Bylo nám jasné, že se jedná o jeden z nejstarších zkoumaných stromů. V laboratoři se ukázalo, že se jedná o vůbec nejstarší smrk," uvedl Tomáš Koutecký z Mendelovy univerzity. Vedení správy Národního parku Šumava štěp smrku včera ukázalo na hrázi Plešného jezera. Souš smrku má tloušťku 58 cm a výšku asi 20 metrů. Nachází se na svahu 40 metrů od jihovýchodního břehu Plešného jezera. Torzo smrku je v I. zóně šumavského parku, kam nevedou turistické trasy, není možné k němu jít. Strom zahynul v roce 1994 asi po napadení kůrovce. „Přesně 623 letokruhů jsme spočítali na vzorku, který jsme odebírali ve výšce půl metru. Je jisté, že tento strom je ještě starší, asi o víc než deset let. Největší přírůsty měl 
v osmnáctém století," dodal Tomáš Koutecký.