Z pomyslné skříně Českého Krumlova vypadl další z kostlivců minulého volebního období. Jak už jsme informovali (Čk Deník 7. listopadu), kriminalisté obvinili tři úředníky českokrumlovského městského úřadu. Dlužno dodat, že bývalé úředníky. Z policejní zprávy vyplývalo, že se jedná o bývalého tajemníka úřadu, právníka úřadu a vedoucího jednoho z odborů.

Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera obvinili kriminalisté úředníky z trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele a pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě, kterých se měli dopustit formou spolupachatelství.

„Trojice mužů obešla zákon o zadávání veřejných zakázek," sdělil Jiří Matzner a dodal: „Úmyslně rozdělili zakázku přesahující dva miliony korun, zakázku na obnovu IT technologií pro úřad, na devět malých dílčích zakázek, aby mohla být vítězem předem dohodnutá firma. Samozřejmě také proto, aby nemusela být vyhlášená veřejná soutěž a řádné zadávací řízení. Jednoznačně tak pomohli společně zajistit prospěch vybrané společnosti."

Podle soudního znalce tak měli poškodit město o jeden milion korun.

Zatím se Deníku podařilo zjistit, že se jednalo pravděpodobně o zakázku v souvislosti s pronájmem počítačových serverů, na nichž běží chod úřadu. Město se je totiž, podle dostupných informací, před lety kvůli nedostatku finančních prostředků na jejich zakoupení rozhodlo pronajmout.

Vše ostatní je obestřeno informační mlhou. Českokrumlovský deník oslovil bývalého tajemníka úřadu Jindřicha Fadrhonce. Ten potvrdil, že mu bylo obvinění sděleno. „Na radu mého právníka jsem se ale rozhodl věc nekomentovat, i když si myslím, že by bylo co komentovat a že by to byl delší příběh," řekl Jindřich Fadrhonc.

Podle oficiálního prohlášení českokrumlovské radnice už není nikdo z trojice obviněných mužů zaměstnancem města Český Krumlov. Město jako takové bylo policií vyzváno k předložení dokladů týkajících se některých v minulosti realizovaných veřejných zakázek z oblasti informačních technologií a někteří současní zaměstnanci města byli vyslechnuti.

Jak včera doplnil současný tajemník Radim Rouče: „Oficiální informace zatím nemáme a nevíme ani, jaké skutky jsou bývalým zaměstnancům kladeny za vinu a čeho přesně by se měla týkat způsobená škoda." Podle něj se snad město dozví více, pokud bude oficiálně zařazeno do trestního řízení jako poškozená strana. Policie vyslechla i některé současné zaměstnance, ale ti byli ihned poté policií zavázání k mlčenlivosti.

Ačkoliv nikdo nic neví, nebo nemůže říci, vydal Český Krumlov prohlášení, že v současném volebním období město zavedlo přísnější pravidla pro přípravu veřejných zakázek, vede se jejich elektronická evidence, výstupy z jejich hodnocení jsou zveřejňovány na internetu.

„Odpovědní zaměstnanci i vedení města mají vysoké právní povědomí o povinnostech při zadávání veřejných zakázek jak v režimu zákona, tak v režimu interních pravidel pro zakázky malého rozsahu. Vzhledem k zavedeným kontrolním mechanismům se nedomníváme, že existuje prostor pro porušování obecně závazných či interních předpisů," shrnula mluvčí Olga Kneiflová.