Přišlo s ní občanské sdružení Semiramis, pomáhající osobám ohroženým drogami. Při hře se děti i učitelé v rámci prevence rizikového chování potýkají s nástrahami městské džungle a něco se dozvědí.

Drogy, sekty, sex

Umíte definovat termíny agresivní či rizikové chování, nezdravé hubnutí nebo sekta? Věděli byste, jak pantomimicky vyjádřit slovní spojení vymyli mu mozek, kouří jako fabrika, být vzteklý jako pes? Spočítáte, kolik utratí kuřák ročně za cigarety?

„Tohle a mnohem víc čeká hráče interaktivní hry Cesta labyrintem města," říká Ondřej Urbanec ze sdružení Semiramis. Hra je určená školám, zařízením pro děti a mládež, dětským domovům a dalším volnočasovým zařízením. Na své si při ní přijdou děti a mládež od 10 do 17 let.

Při hře se setkávají s tématy sociálně nežádoucích jevů jako jsou drogy, alkohol, extreNová hra pro děti.mismus, intolerance, šikana, sekty, ale také tématy jako sex, asertivita, mezilidská komunikace nebo bezpečí na internetu.

Dále se při hře otevírá prostor pro diskusi nad tématy, vzájemné předávání informací, vyvrácení mýtů v oblasti rizikového chování, stejně tak jako pozitivní působení na děti a mládež.

Obstát v hospodě

„Při hře vyvstává řada otázek, které lze rozpracovat a navázat na ně v preventivních programech," říká předseda občanského sdružení Semiramis Pavel Plaček s tím že hra je i prostředkem pro posilování mezilidských vztahů. Cílem hry je obstát na všech místech ve městě (park, škola, hospoda, klub, parkoviště a sídliště) a během cesty městem nasbírat co nejvíce bodů (žetonů) zodpověděním otázek či splněním úkolů z hracích kartiček. Dobu hry je třeba vždy stanovit podle velikosti skupiny, resp. počtu hráčů. V případě, že bude hrát větší počet hráčů (deset a více), doporučují autoři dvě vyučovací hodiny čili 90 minut. Pro zájemce o hru je připraven i seminář.

Více se dozvíte na www.cesta-mestem.org.