„Otázka je na jedné straně jednoduchá, na druhé kdybychom na toto téma hovořili detailně, byla by mnohem komplikovanější. Nejlepším kritériem je téměř dvacetiletá historie firmy od její privatizace a současné její hodnocení, kdy jsme zpětinásobili tržby za svíčky i snímače, a tím pro zaměstnance vytvořili jistotu zaměstnání, byť jsme také prošli obdobím zefektivňování výroby a tedy snižováním počtu pracovníků," řekl předseda představenstva a generální ředitel Mojmír Čapka, kterého do Tábora a tehdejší Jiskry přivedla víceméně náhoda a několik shod okolností. Ve správnou chvíli potkal správné lidi, se kterými státní podnik odkoupili a v republice se stali příkladem dobře zvládnuté privatizace.

Soukromé firmy se musely rychle zorientovat a zmodernizovat. Nákup nových technologií měl ale za následek redukci pracovních míst. Jak se tento vzorec pro zefektivnění výroby promítl do vašeho obchodu?
Do roku 1995 byl export minimální a vzhledem k malému rozměru českého trhu a sériovosti výroby bylo zaměření na proexportní politiku zásadní. Jenže v polovině devadesátých let bylo třeba k dosažení úspěchu v exportu zásadně zvýšit kvalitu produkce, efektivnost výroby a spolu s rozvojem technologie respektovat i parametry vyžadující ochranu životního prostředí. K žádným katastrofický scénářům však u nás nedocházelo a snad mohu říct, že firma se ke všem pracovníkům vždy chovala a chová dobře. Pro mne i můj management je jistota a stabilita práce na prvním místě, s čímž souvisí další investice do vývoje nových výrobků a technologií a expanze na zahraniční trhy. Dnes vyvážíme přes devadesát procent produkce do více jak pětasedmdesáti zemí světa.

Ale jsou také nástrojem v boji 
s konkurencí. Jaká je ta vaše?
Je obecně známo, že naše firma je zaměřena na vysoce technicky náročnou produkci a její uplatnění ve světě předpokládá vysokou odbornost našich zaměstnanců. Současná kvalita zapalovacích svíček a snímačů musí splňovat náročné parametry automobilového průmyslu. Vždyť naše výrobky jsou součástí nejmodernějších motorů, které se rychle zdokonalují a my musíme v tomto trendu obstát s našim vlastním technickým rozvojem a inovacemi. Pochopitelně, že v našich výrobních oborech je velká světová konkurence, se kterou se nám daří úspěšně držet krok.

Byť automobilový průmysl recese postihla do značné míry?
Jistě, ale v naší dlouhodobé strategii je prioritou diverzifikovat rizika, a proto zabezpečujeme dodávky nejen přímo do prvovýroby automobilek, ale i pro náhradní spotřebu, jako náhradní díly, a to nejen pro automobilový průmysl. Našimi odběrateli jsou 
i výrobci malé zemědělské mechanizace, jako jsou sekačky, pily, malé traktory atd. Obor zapalovacích svíček sahá i k dodávkám zapalovacích elektrod pro plynové kotle 
a pochopitelně nelze opomenout dodávky pro motocykly, čtyřkolky a letecké motory. Naší výhodou je i teritoriální šíře našich odběratelů, prakticky sahá do všech světadílů.

Stále jsme svědky toho, že firmy přesouvají výrobu do zemí 
s levnější pracovní silou, vy jste o tom nikdy neuvažovali?
Byli jsme jedni z prvních, kteří expandovali do zahraničí, a to nejen prodejem výrobků, ale také částečným přesunem výroby. To znamená, že jsme zrealizovali například akvizice v Rusku, což nám velice prospělo ve stabilizaci na tomto trhu. Politici nám radí, že se máme z hlediska komodit a prodejů přesouvat do jiných zemí světa, zejména do Ruska, Indie nebo Číny. To jsme začali už v roce 1996, takže tyto myšlenky nám dozrály mnohem dřív a byli jsme jedni z prvních, kteří to realizovali. Proto už máme rozvinuté obchodní sítě po celém světě. Takže ano, tento trend jsme zachytili už na začátku 
a dodnes se nám to vyplácí. To je také jeden z prvků, které nám stabilizují firmu.

Myslela jsem spíš uzavření závodu v Táboře.
To vůbec ne, protože naše výroba je velmi sofistikovaná a to podstatné se odehrává ve vývojových kancelářích firmy a pokud přesouváme kapacitu i někam jinam, tak to není otázka pracovní síly, ale otázka obchodní politiky.

Jak důležité místo v celém řetězci hraje Brisk?
Základem všeho je rozvoj, 
a ten se odehrává v mateřské firmě v Táboře, přestože spolupracujeme s některými spřátelenými firmami ve světě. Jednoznačně se ale základ vývoje odehrává tady a chceme, aby to tak i nadále zůstalo. Některé země samozřejmě vyžadují podíl na přidané hodnotě, což bývá vázané legislativou, v těch případech hledáme řešení například i různými kooperacemi. To ale nemá za následek omezení nároků na kmenovou firmu v Táboře.

Říká se, že úspěšní mají myslet na slabší a potřebné. Na koho myslíte vy nebo Brisk?
To bych vám musel dát přečíst celý seznam, kde a co všechno podporujeme. Je toho hodně a z různých oblastí, ale v zásadě nepovažuji za vhodné se tím chlubit, měla by to být pro firmy běžná praxe. Nezapomínáme již řadu let na sdružení Rolnička a Kaňka, Bílý kruh bezpečí, podporujeme mladé a nadějné sportovce v oblasti motokrosu a automobilových závodů atd. Samozřejmě nemůžeme zdaleka uspokojit všechny žádosti. 
Z hlediska našeho zaměření je nám nejbližší podpora sportu a motoristických soutěží.

Víte, kolik ročně na sponzoring vydáte?
Jsou to desítky tisíc korun až statisíce, podle naléhavosti a potřeby.

Brisk je držitelem certifikátu 
z oblasti životního prostředí, jak ohleduplní k planetě jste?
My jsme úzce napojeni na činnosti, související s ekologií. To vychází z auditu ISO 14001, takže můžeme říct, že vůči životnímu prostředí jsme šetrní. Stojí to sice peníze, ale bereme to jako samozřejmost. Patří sem i pořizování nových technologií, které zlepšují efektivnost a přesnost, ale jsou zároveň šetrnější k přírodě. Ve firmě na ekologii máme své specialisty a kooperujeme i s externími firmami.

Vrací se vám takové chování 
a vložené peníze?
Myslím, že každá správná firma by se životnímu prostředí měla věnovat automaticky, pro nás je environmentální politika samozřejmostí. Ale výhody z toho jsou, vrací se nám to při každoročních auditech, protože na tuto oblast se auditoři velmi soustředí. Existují různé směrnice a předpisy, které musíme plnit, a pochopitelně je pracovníci ze životního prostředí kontrolují.

Jedním z ukazatelů odpovědného chování firem je také transparentnost. Jste otevření nebo si ekonomické údaje necháváte pro sebe?
Naše firma je od samého počátku privatizace akciovou společností a s tím souvisí základní povinnosti, mj. auditování každoročních výsledků hospodaření a jejich vykazování a zveřejňování. Také spolupráce s bankami znamená průběžnou kontrolu hospodaření a v neposlední řadě to byli akcionáři a státní instituce. S transparentností neměla naše firma nikdy žádný problém.

Kam dál Brisk pohlíží?
Pochopitelně je našim cílem dlouhodobě udržet finanční rovnováhu a stabilitu. Udržet krok s nesmírně rychlým světovým technickým rozvojem, zejména s trendy ve vývoji motorů vč. alternativních pohonů a paliva. Rozhodující je pro naši firmu stabilizace kvalitních lidí a jejich spokojenost.

Táborský Brisk ve zkratce:

Výroba zapalovacích svíček se v Táboře započala již v polovině 30. let minulého století. Nová etapa rozvoje firmy započala po roce 1989 zejména pak od roku 1996 po privatizaci. V první polovině 90. let změnila firma název ze státního podniku Jiskra na akciovou společnost Brisk Tábor. Její akcionáři byli postupně vyplaceni a v roce 2006 se stal jediným držitelem všech akcií Ing. Mojmír Čapka, který je zároveň předsedou představenstva a generálním ředitelem Brisku. V managementu závodu dnes pracuje také jeho syn Ing. Filip Čapka.

Počet zaměstnanců: 560
Roční obrat: 600 milionů korun
Roční bilanční zisk: 20 milionů korun
Benefity: stravování, pracovní oděvy a vzdělávání. Pro nové pracovníky nebo absolventy škol je zavedený program funkční přípravy, kdy je nováčkům věnována zvýšená péče. Firma spolupracuje s táborskými odbornými školami, jejichž studentům nabízí praxe.

Brisk se pravidelně umísťuje na předních příčkách ankety Czech 100 Best firem. Několikrát získal titul Exportér roku, prvenství získal v soutěži Firma kraje, na kontě má titul Rodinné stříbro, udělovaný stoprocentně české firmě. Automobilka VW ocenila Brisk v roce 1998 prohlášením o příkladném dodavateli. Mojmír Čapka byl několikrát finalistou anket Manažer roku a Podnikatel roku.