U Olšiny ale nevznikne pouze stezka. Součástí projektu nazvaného Po stopách společného přírodního a kulturního dědictví jižních Čech – Horního Rakouska je také výstavba návštěvnického centra. Tam bude k dispozici interaktivní výstava o přírodě a historii regionu.

Podnik Vojenské lesy a statky ČR (VLS ČR) na projektu totiž spolupracuje s rakouským spolkem Verein Waldschule Böhmerwald.

Přípravné práce začnou již během podzimu. Nová naučná stezka nedaleko Lipna zájemcům zpřístupní Národní přírodní památku Olšina, Ptačí oblast Boletice a další chráněná území Natura 2000. Začínat bude u rybářské bašty Olšina, v níž je expozice o lesnictví, rybářství a ptactvu.

„Více než sedmikilometrový okruh povede částečně po cestách, ale také na pilotech nad vodní hladinou a mokřady,“ popsal zajímavosti Jan Sotona, mluvčí VLS ČR. „Součástí trasy bude vedle naučných infotabulí o zdejší flóře a fauně mimo jiné také plovoucí vor, na němž návštěvníci mohou ručkováním po laně z trasy odbočit a pozorovat přírodu z hladiny rybníka.

Nad nivou Olšinského potoka, který rybník napájí, pak bude mít trasa podobu stylizované bobří hráze. Počítá se i s dalšími prvky, jako je pozorovací budka v mokřadech nebo malá rozhledna.“ Provedení celého projektu přijde na téměř 30 milionů korun. S financováním pomůže evropský fond pro regionální rozvoj Interreg.

Centrem bude nové návštěvnické středisko. „Plánujeme, že bude sloužit pro školení, edukativní programy i pro školní kolektivy,“ říká Petr Král, ředitel divize VLS Horní Planá. „Stezka bude začínat jen několik set metrů od lesní železniční zastávky Hodňov na trase z Č. Krumlova na Černý kříž a Volary. Velká část stezky bude také řešena bezbariérově pro handicapované.“

Ptačí oblast Boletice- Lokalita se rozprostírá ve vojenském újezdu Boletice a je domovem 136 druhů ptáků, mezi nimi 53 zvláště chráněných druhů a 66 druhů z Červeného seznamu ptáků České republiky.
- Stezka povede částí ptačí oblasti, která je v rámci optimalizace vojenských výcvikových prostor otevřena od roku 2016 veřejnosti. 
- Unikátní je také flóra rybníka Olšina v čele se sibiřským tavolníkem vrbolistým.