Pro velkou změnu se po 21 letech rozhodla Jihočeská univerzita. Bude využívat nové moderní logo a jednotný vizuální styl pro všech osm fakult.

„Má to jasně naznačit, že jsme mladá energická škola, která navazuje na pozitivní věci z minulosti a chce se dívat s optimismem do budoucnosti. Především si ale od nového loga slibuji, že obrovsky osloví naše studenty, kantory i ostatní kolegy," vysvětlil rektor Libor Grubhoffer.

Přírodovědcům dala lístečky, filozofům řeč

Nové logo pro celou Jihočeskou univerzitu.Autorkou nového loga je grafička z Poděbrad Radka Folprechtová. Její návrh zvítězil v soutěži nad 120 dalšími příspěvky.

I když už spolupracovala 
s řadou firem, pro školu vytvářela logo poprvé. „Dostala jsem se k tomu jen díky kolegyni, která někde objevila informaci, že Jihočeská univerzita vyhlásila konkurz. Dlouho jsme zvažovaly, jestli to zkusíme, ale nakonec jsem ráda, protože to byla nová zkušenost a moc mě to bavilo," vzpomněla.

Při vymýšlení loga se inspirovala tím, co už budějovická vysoká škola má – historickou pečetí se lvem, který drží pětilistou rožmberskou růži. Právě s tou začala ve svém návrhu pracovat. Snažila se jí co nejvíce zjednodušit a vytvořit moderní, srozumitelný symbol. Základním logem Jihočeské univerzity se tak staly kruhy uspořádané do pentagramu. Odkazují k historii regionu i jednotě a harmonii.

„Jednotlivé fakulty jsem nejprve chtěla odlišit jen barvou, ale pak mě napadlo, že by mohly mít vlastní variantu loga. Tak jsem začala přemýšlet o dalších variacích na rožmberskou růži s odkazem k zaměření fakult. Jejich loga nyní respektují provázanost univerzity jako jakési matky 
a fakult jako svébytných dcer," doplnila Radka Folprechtová.

Přírodovědcům tak dala do loga pětici lístečků, teologům symbol kostela a klenby, filozofům apostrofy jako připomínku řeči. Zdravotně sociální fakulta bude mít ve znaku srdce a zemědělská fakulta vajíčka jako symbol zrození.

Rybářství odlehčila

Nové logo Fakulty rybářství a ochrany vod.Abstraktnější logo dostala Pedagogická fakulta. „Zde je ta pětice propojená středy, což má znamenat komunikaci, soudržnost týmu a spolupráci učitele s dětmi. Podobné je to u Ekonomické fakulty, kde jsem se snažila zobrazit, že tu lidé přemýšlí v makroekonomických i mikroekonomických souvislostech," vysvětlila Radka Folprechtová. Naopak odlehčenější variantu zvolila pro Fakultu rybářství a ochrany vod. Ta bude mít ve svém logu zjednodušenou kresbu ryb.

Reakce z jednotlivých součástí Jihočeské univerzity byly podle Radky Folprechtové vstřícné. Vedení fakult novinku bez problémů přijalo, autorka loga se s nimi pouze domlouvala na nejvhodnější barvě a upravovala drobnosti.

Nové symboly se nejprve objeví na webových stránkách univerzity. Postupně pak budou zdobit poutače u vstupu, tiskoviny a nejrůznější předměty. Radka Folprechtová je přesvědčená, že se osvědčí. „Dobré je, že se s nimi dá pracovat v malém i velkém měřítku, všechna se dají převést i do černobílé podoby. Využití je tedy široké. Navíc nevím o žádné jiné univerzitě, která by měla takto výrazné samostatné symboly pro jednotlivé fakulty," uzavřela.