Jak vysvětluje Hana Zahradníková, vedoucí oddělení vodního hospodářství a integrované prevence krajského odboru životního prostředí, možnosti stavby nových přehrad shrnuje za celou republiku takzvaný Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod Ministerstva zemědělství. „Uvažovalo se o jeho rozšíření o další lokality, kde by se daly výhledově stavět nové nádrže nejen kvůli riziku sucha, ale i pro zadržování pitné vody či výrobu elektřiny," vysvětluje. Plán generel rozšířit ale ministerstvo nakonec nehodlá uskutečnit.

Na jihu se uvažuje o osmi nádržích

Přehrada na Větší Vltavici, lokalita Hradiště na říčce Černé, to jsou jen některá místa, kde by se v budoucnu mohla lesknout vodní hladina nových nádrží. Do kraje svým vzdutím může zasáhnout i uvažovaná přehrada u Vysočan na Želetavce, ve hře jsou nádrže u Bednárce na Žirovnici, u Budislavi na Černovickém potoku, Nihošovic na Peklově, přehrazení Skalice u Myslína či Bolíkovského potoka u Dolního Bolíkova.

Jak podotýká Hana Zahradníková, vedoucí oddělení vodního hospodářství a integrované prevence krajského odboru životního prostředí, fakt, že lokality figurují ve zmíněném dokumentu, vůbec ještě neznamená, že taková díla vzniknou. „Mohou být aktuální za dvacet, padesát, sto let, nebo také vůbec, jde jen o to, že tato vybraná místa jsou hájená z hlediska další výstavby tak, aby se tu případně někdy v budoucnu hráz postavit dala," zdůrazňuje.

Také podle vedoucího českobudějovického provozního střediska Povodí Vltavy Martina Kaisera není realizace žádného dalšího vodního díla aktuální. V minulosti se ale mluvilo například o nové přehradě u Dívčího Kamene a úvahy o jejím vzniku nejsou úplně u ledu. „Čistě teoreticky by tu mohl vzniknout hájený profil, zatím se ale neuvažuje o jeho realizaci. Po loňském suchu se ale toto téma trochu oživilo," naznačuje s tím, že případný vznik nového vodního díla by byl během na dlouhou trať.

„My bychom v takovém případě byli poradním orgánem, který je schopen říct, kde by přehrada teoreticky mohla vzniknout. Muselo by se ale zvážit mnoho hledisek, porovnat náklady a účinky stavby. Je pochopitelné, že čím větší nádrž by vznikla, tím větší efekt by měla jak za sucha, tak za velké vody. Znamenalo by to ale i zatopení obrovského prostoru, vzdutí by zasáhlo i dnes obydlená místa a je tedy otázkou, zda takový krok vůbec učinit.

Soběnovská přehrada stojí na říčce Černé od roku 1925

Nejstarší vodní nádrž v jižních Čechách najdete u Soběnova na Kaplicku. Vodní nádrž Soběnov, nebo také „přehrada na Černé", jak se jí říká, má chránit okolí před záplavami a přivádět vodu betonovým tunelem s výškovým rozdílem 59,5 metru do blízké vodní elektrárny.

Toto vodní dílo bylo uvedeno do provozu již v roce 1925, což z ní činí nejstarší přehradu jižních Čech. Tunel, který přivádí vodu do elektrárny, má průměr 1,35 m a měří 557 m. Dál přechází v betonový kanál o průměru dva metry, který měří 544 metrů a ústí do vyrovnávací komory nad elektrárnou. Elektrárna je stále plně funkční a díky dvěma Francisovým turbínám v období od roku 1969 do roku 2010 vyráběla v průměru 3981 MWh elektřiny ročně.

Při povodních v roce 2002 velká voda Černé protrhla hráz přehrady. Následné nutné rekonstrukce přehradu zmodernizovaly. Zemní část nádrže byla nahrazena betonem a kamenným obložením, čímž se zvýšila pevnost hráze, ale zároveň se zachoval původní vzhled. Kamenná hráz přehrady je dlouhá pouhých 21 metrů a zadržuje jezero o ploše 3,9 hektaru a objemu 73,5 tisíce metrů krychlových vody. Zajímavostí Vodní nádrže Soběnov je dochovaná původní vorová propust, která umožňovala nepřerušovanou plavbu vorů po říčce Černé