Jaká je ideální hodnota krevního tlaku?
Za normální je považována hodnota krevního tlaku 120 – 129/80 – 84 milimetrů rtuťového sloupce. Za arteriální hypertenzi, tedy vysoký krevní tlak, označujeme opakované zvýšení tlaku nad 140/90 milimetrů rtuťového sloupce, naměřené minimálně při dvou různých návštěvách u lékaře.

Je spočítáno, kolik lidí trpí vysokým krevním tlakem?
Vysoký krevní tlak má v České republice zhruba 40 procent obyvatel ve věku mezi 25 a 64 lety. Zřetelný je nárůst výskytu nemoci ve vyšších věkových skupinách, přičemž 25 procent nemocných o své chorobě vůbec neví. Odhaduje se, že v Česku žije až 2,5 milionu hypertoniků.

Jak lze hypertenzi léčit?
Základem léčby je takzvaná nefarmakologická léčba, tedy bez použití léků, která zahrnuje především všeobecně známá režimová opatření. Přímý vztah ke krevnímu tlaku má zejména obezita, kdy léčba hypertenze u takových nemocných často selhává. Pokud se režimovými opatřeními nedaří dosáhnout cílových hodnot krevního tlaku, nastupuje tzv. farmakologická léčba. V dnešní době existuje široká paleta léků snižujících krevní tlak, takže lze pro každého jednotlivce vybrat vhodný preparát. Moderním trendem v léčbě hypertenze jsou tzv. fixní kombinace léků, kdy v jedné tabletě dostane pacient dva nebo tři léky na hypertenzi najednou. U několika procent hypertoniků s tzv. sekundární, tedy druhotnou hypertenzí volíme cílenou léčbu podle vyvolávající příčiny vysokého krevního tlaku.

Poraďte, jak se zvýšení krevního tlaku vyvarovat. Jaké jsou důsledky hypertenze?
Mezi rizikové faktory hypertenze patří vrozená dispozice, věk, kouření, nadměrný příjem alkoholu, sedavý způsob života, obezita nebo chronický stres. Se stoupajícím krevním tlakem stoupá riziko poškození tepen a výskytu tzv. kardiovaskulárních komplikací, tedy cévních mozkových příhod, akutního infarktu myokardu, srdečního selhání nebo ledvinového selhání.

Jak často by si lidé měli nechávat zkontrolovat hodnotu krevního tlaku?
Nemocní léčení pro hypertenzi by měli mít krevní tlak kontrolovaný každých tři až šest měsíců, při zahájení léčby nebo u komplikovaných nemocných častěji. U běžné populace dostačuje měření krevního tlaku v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře. Vzhledem k tomu, že výskyt hypertenze stoupás věkem, kdy v dekádě od 55 do 64 let má hypertenzi 72 % mužů a 65 % žen, je přínosné se zaměřit na hodnocení krevního tlaku právě u starších osob.

Jsou lidé, kteří mají z lékařů strach a tlak se jim v ordinaci automaticky zvýší. Jak lze těmto pacientům zjistit skutečnou hodnotu tlaku?
Tento fenomén je označován termínem hypertenze bílého pláště. Mimo zdravotnické zařízení lze využít metodu tzv. 24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku nebo domácí měření krevního tlaku pacientem. To se čím dál více prosazuje do klinické praxe, jelikož dobře odráží skutečné hodnoty krevního tlaku. Tlak je vhodné si měřit doma týden před kontrolou u lékaře, pacient si měří krevní tlak vsedě v klidu, alespoň dvakrát po sobě, a to ráno a večer.