U hraničního přechodu tak vyrostly provizorní stany, ve kterých migranti absolvovali osobní prohlídky a ověření totožnosti. Po absolvování nebytných procedur byli rozděleni do tří skupin. První tvořili ti, kteří chtěli požádat 
o azyl v České republice, druhou ti, kteří nechtěli a třetí skupina překročila státní hranici nelegálně. Podle toho pak byli převezeni na další místa. Policisty zajímalo, za jak dlouhou dobu jsou schopní toto rozdělení zvládnout.
Na hranici s Rakouskem 
v Jihomoravském kraji se podobné cvičení uskutečnilo na hraničním přechodu Mikulov.

Více čtěte ve středečním vydání jihočeských Deníků