Než se tak stane, uplyne v šumavských řekách ale ještě hodně vody. Zatím totiž skončil teprve výtěr mníka jednovousého. Jediná treskovitá ryba, která se vyskytuje v našich vodách, je u nás vážně ohrožena. I proto se v rybí líhni v Borových Ladách snaží již  dvanáctým rokem tento stav zlepšit.

Základem budoucích generací mníka jednovousého je aktuálně kolem šedesáti ryb. Podle vedoucího rybí líhně Josefa Šperla je zastoupení jikrnaček a mlíčáků přibližně půl na půl. Poznat to na první pohled je prý ale obtížné. Charakteristický vous mají totiž u mníků obě pohlaví a určující není ani rozdílná velikost.