Celodenní akci spojenou s doprovodným programem pro rodiče s dětmi „Zaparkuj a hrej si “ pořádal českobudějovický Orel župa Jirsíkova. „Dětem jsme v lese připravili trasu, na které při osmi zastaveních plní různé sportovní úkoly. Ty přímo souvisí s některým z biblických příběhů,“ řekl Martin Mašek, jeden z organizátorů akce.

Po 14 hodině na poutní místo dorazilo i procesí věřících, kteří vyšli z nedalekých Libějovic. „Dnešní pouť má podtitul setkání horolezců a sportovců. Dětem jsme zde připravili lezeckou stěnu, nebo si mohou zacvičit na šálách. Posláním Orla je především podpora sportu a vštěpovat dětem smysl pro čestnost a fair play,“ řekl starosta Českobudějovické jednoty Kryštof Kratochvíl.

Součástí odpoledního programu byla beseda s horolezcem Márou Holečkem a v 17 hodin vodňanský farář a horolezec Josef Prokeš sloužil mši, při které vzpomenul na zemřelé kamarády horolezce a poprosil za dobré návraty.