„Od státu, ani kraje, jsme dosud jako obec s rozšířenou působností České Budějovice žádné roušky, dezinfekci, rukavice, štíty či brýle neobdrželi, dodávky těchto prostředků jsme zajistili vlastními silami z rozpočtu města,“ poukazuje primátor.

Ilustrační foto
Na jihu Čech přibylo pět nových případů, tři na Budějovicku a dva na Prachaticku

Jihočeský kraj měl podle mluvčí Hany Brožkové od počátku kritického stavu dvě možnosti, jak získat ochranné prostředky, a to zásobováním ze strany státu a vlastní síly. „Velmi omezené počty prostředků, které z těchto dvou zdrojů do Jihočeského kraje dorazily, samozřejmě prioritně putovaly do zdravotnických zařízení, jako jsou všechny jihočeské nemocnice, záchranná služba, praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, atd.; a do sociálních zařízení, například domovů pro seniory,“ vysvětlila Hana Brožková. V prvních březnových dnech musel krajský úřad zpracovat požadavky na celkem 20 milionů roušek.

Vzhledem k tomu, že kraj zásobí značný počet subjektů, potřebuje podle dalšího mluvčího Jihočeského kraje Radka Šímy nejdříve získat dostatečné zásoby, aby smysluplnou distribuci mohl provést. „Navíc se poměrně dlouhou dobu zjišťovalo, které subjekty jsou zaváženy z Ministerstva průmyslu a obchodu, aby s ohledem na obrovský nedostatek osobních ochranných nedocházelo k duplicitě,“ dodává Radek Šíma.

„První ochranné pomůcky z Krizového štábu Jihočeského kraje jsme získali ve čtvrtek 9. dubna, a to pouze pro zaměstnance čistíren odpadních vod,“ vysvětluje primátor Jiří Svoboda. Podle Radka Šímy šlo o to, že Ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo, že nezásobuje čistírny odpadních vod, vodárenské společnosti. Zásobuje je proto nyní kraj. „Dále máme připraveny osobní ochranné prostředky pro odpadové hospodářství a dezinfekcí pro obce. Distribuce je připravena a proběhne po Velikonocích,“ ujišťuje Radek Šíma.

Město si ochranné prostředky zajistilo a rozdělilo samo. Jakým klíčem se při rozdělování roušek řídilo? „Distribuci roušek a dezinfekce jsme zpočátku zaměřili na organizace, které jsou v první linii nebo pečují o rizikové skupiny, jako jsou zařízení pro seniory, zařízení poskytující sociální služby nebo složky Integrovaného záchranného systému. Dále na větší potravinářské podniky ve městě, například Madetu, Penam a.s., Viscofan CZ s.r.o., ale také Teplárnu České Budějovice či dopravní podnik. Od 21. března rozdáváme ve spolupráci s organizací ADRA a Diecézní i Městskou charitou před nákupními centry roušky seniorům, dosud jich bylo takto vydáno devět tisíc kusů. Prostřednictvím městské policie byly vydány další stovky roušek lidem v ulicích. Po zajištění dostatečného množství vydáváme od 8. dubna občanům města roušky v České ulici,“ přibližuje primátor. Dodává, že pro České Budějovice jako město s téměř 94 tisíci obyvateli je distribuce do poštovních schránek občanů komplikovanější než pro menší města a obce.

Turisté, ilustrační foto
Počasí láká o Velikonocích rodiny do přírody, roušky a rozestupy jsou nutné

Město ze svých zdrojů podpořilo ochrannými prostředky a dezinfekcí také okolní obce spadající do rozšířené působnosti Českých Budějovic, které o to požádaly. Takto byly zásobeny i lékárny, soukromí praktičtí lékaři, Nemocnice České Budějovice a.s., zdravotní záchranná služba, Biologické centrum AV a další. „Krizový štáb města vykrývá i přiměřené individuální požadavky,“ dodává Jiří Svoboda.

K pátku 10. března podle primátora město objednalo ochranné prostředky za více než deset milionů korun. „Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům, charitativním organizacím, Jihočeskému divadlu, Budvaru, Viscofanu, Výstavišti České Budějovice, Nadačnímu fondu jihočeské naděje, VŠTE a dalším za jejich obětavou spolupráci,“ zdůraznil Jiří Svoboda.

Dosud bylo vydáno přes 16 500 látkových roušek, 61 tisíc nanoroušek, 4400 kusů rukavic, 260 ochranných brýlí a 45 ochranných štítů, přes 2000 litrů dezinfekcí na ruce, které pořídilo město.

Kraj však podle Radka Šímy v zásobování pokračuje též. „Chystají se balíčky osobních ochranných prostředků pro zajištění péče o bezdomovce, které včera primátorovi města Českých Budějovic a starostům Tábora a Jindřichova Hradce, kteří zřídili objekty pro osoby bez přístřeší, pokud by byli v karanténě. Předpokládáme v úterý závoz z centrálního skladu kraje na obce s rozšířenou působností České Budějovice, Tábor a Jindřichův Hradec. „Pro obce se připravuje závoz dezinfekce. Rovněž by měl proběhnout v úterý nebo ve středu po Velikonocích,“ nastiňuje plány kraje Radek Šíma.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz. Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to po jejich verifikaci.