Soud připustil, že umisťování křížů u vstupů do služebních budov porušuje povinnost religiózní neutrality. Pouhé pasivní užití náboženského symbolu bez misionářského působení a bez znevýhodňování vyznavačů jiného světového názoru ale nezraňuje právo na svobodu vyznání ani na rovnost zacházení. Vchod služební budovy má v podstatě funkci průchozí a neslouží delšímu pobytu. Návštěvníci úřadu jsou s kříži tedy konfrontováni jen letmo, na rozdíl od těch visících ve třídách.

Nájemné podražilo

Průměrné nájemné v Rakousku se ve druhém čtvrtletí lehce zvýšilo. Průměrně činí včetně provozních nákladů 8,6 eura za metr čtvereční. To je asi o jedno procento víc než v prvním kvartálu a meziroční zdražení o 3,5 %.

Čisté nájemné je asi 6,3 eura za metr čtvereční (425,9 eura za byt), provozní náklady jsou 2,3 eura na metr (150,8 eura na byt). Pro 396 200 bytů postavených před rokem 1953 a pronajímaných smlouvou uzavřenou po 28. dubnu 1994 platí nájemní strop 9,55 eura za metr, ev. 584 eura za byt.

Vystavují opět poklad

Od nadcházející soboty, zhruba tři roky po pokusu o jeho uloupení, bude v Rýnském zemském muzeu v Trieru opět vystaven světoznámý tamní poklad 2500 zlatých mincí. Celková sbírka muzea čítá na 14 000 zlatých mincí z doby Keltů až do raného 20. století, ale zmíněný poklad je jasnou jedničkou. Jeho cena se odhaduje na deset milionů eur.

V říjnu 2019 se lupiči pokusili odcizit z muzea 18,5 kilogramu těžký poklad. Nepodařilo se jim ale otevřít dostatečně rychle kryt z pancéřového skla a alarm přivolal k zásahu policii. Utekli před ní bez kořisti. V srpnu 2021 byl odsouzen na tři roky 28letý obžalovaný, který se doznal, že tehdy lupiče hlídal. Dva z nich zůstali dodnes neznámí. Pátrání po ních ale pokračuje. Od té doby byly mince uloženy na tajném bezpečném místě.

Do stavby nového kabinetu vložila vláda Porýní a Falcka více než milion eur. Pro veřejnost bude otevřen 10. září. Jak řekl ředitel muzea Marcus Reiter, poklad patří do stejné kategorie jako nebeský kotouč Nebra. Na mincích je zobrazeno 29 římských císařů nebo jejich příbuzných, sto typů je jedinečných, které se neopakují nikde. Poklad byl nalezen překvapivě při stavebních pracích v tomto městě. Vědci vycházejí z toho, že ho během občanské války v roce 196 našeho letopočtu někdo ukryl ve sklepě.

V muzeu v Trieru bude do 27. listopadu zemská výstava o zániku římské říše. Zatím se na ni přijelo podívat 75 000 návštěvníků.