Během sekundového průletu bylo rozbito i čelní sklo letadla. 173 pasažérů a šestičlenná osádka nebyli zraněni. Při příletu k cílovému letišti vyslala osádka tísňový signál. Letadlo nad maloměstem Hartberg vletělo ve výšce 6000 m do bouře s krupobitím, ale pilot je bezpečně dovedl k přistání.

Co zmohly kroupy…Co zmohly kroupy…Zdroj: DK

Školáci mapovali nacisty

Žáci 4. C školy v Rohrbachu si přáli dozvědět se víc o historii svých bydlišť za nacismu, napsal DK. S učitelem dějepisu Walterem Großhauptem přišli s plánem vytvoření databanky bývalých nacistů v celém okrese.

Zjistili, že v roce 1947 se všichni bývalí nacionální socialisté museli registrovat.Tato akta jsou kompletně v Zemském archivu v Linci přístupná veřejnosti. Mladí badatelé navázali kontakt s archivem a ten jim umožnil projít si všechny místní skupiny okresu.

Tak vytvořili databanku více než 1800 jmen, povolání, stáří a míst narození. Tu předali vlastivědnému spolku Rohrbach. Naplánováno je dále připravit předvědeckou školní práci na základě této databanky. Dějepisec Großhaupt poznamenává, že podle jeho poznatků neexistuje v Horních Rakousích žádný další podobný projekt, který by takto plně zachytil celý okres. 37 let učil ve Štýrském Hradci a kompletně zpracoval tamní procesy s nacisty. Má velkou radost z toho, že nadšení pro bádání v archivech předal svým žákům, uvedl DK.