Tyrolský ministr zemědělství Josef Geisler ohlašuje "rychlou a nebyrokratickou možnost" obranného zásahu zemského sněmu. Ten loni povolil odstřel pěti vlků, kteří měli napáchat nejvíc škody. "Kvůli námitkám organizací ochrany přírody nemohl být zlikvidován žádný," pokračoval ministr.

Spolková země podporuje také ochranu stád. Loni pomohla chovatelům ovcí 115 kilometry oplocení luk v nížinách proti vlkům. Na alpských pastvinách to ale nefunguje.

Na 2100 lukách v zemi žije asi 70 000 ovcí a koz.

Bavorsko soudí přes video

Loni proběhlo 12 056 řízení bavorských soudů prostřednictvím videokonferencí, tisíce civilních procesů byly vedeny digitálně, napsal DK.

Ministr spravedlnosti Georg Eisenreich ocenil velkou připravenost justice přejít na tyto formy. Vzorem je okresní soud Traunstein, kde soudkyně a soudci loni odřídili digitálně 1407 jednání. Stovky jich byly vedeny v Bayreuthu a u soudu Norimberk-venkov. U úředního soudu Mnichov měli 643 videořízení. Bavorská justice má k dispozici 149 zařízení pro videokonference, 21 dalších bude spuštěno do poloviny února.

V Rakousku učí 13 149 ukrajinských dětí

Volksblatt uvedl, že rok po začátku ruského útoku se na rakouských školách učí 13 149 ukrajinských dětí. 5682 z nich jsou na národních školách, 5416 na vyšších stupních a 2051 v pokračujících zařízeních. Od začátku školního roku jich přibylo asi 2000.

Školy přijaly také 218 ukrajinských učitelů.

Ilustrační foto.
Od sousedů: Akumulovaný proud chtějí ukládat ve zrušených atomovkách?!

Osvědčily se přechodové ročníky, například pro mladistvé, kteří si chtějí zlepšit znalost němčiny pro studia na gymnáziích nebo odborných středních školách. V tzv. "německých třídách" jsou děti, které dobře neovládají jazyk výuky a jsou zařazeny jako mimořádní žáci. Týdně mají až 20 hodin německého jazyka, společně se svou třídou chodí jen do dílen, na tělocvik nebo zpěv. Těchto tříd podporujících němčinu je v Rakousku 1415, z toho 580 ve Vídni.