V Traunsteinu mohou navíc žlutými pásky lidé označovat i stromy ve svém majetku a uvolňovat je tak veřejnosti ke sklizni. Na snímku označují vlevo starosta Christian Hümmer a zahradník Reinhard Niederbuchner první strom uvolněný lidem k očesání. 

Za horka přibývá mrtvých na silnicích

V roce 2021 se na rakouských silnicích stalo 32 774 dopravních nehod, tedy průměrně 90 denně. Při nich bylo zraněno 40 889 osob a usmrceno 362. "V teplejších měsících, mezi květnem a zářím, bylo nehod se zraněními 123 denně a ve dnech s teplotami přes 30 stupňů 150, o 25 procent víc než ve dnech pod třicítkami," napsal Volksblatt ze zprávy automotoklubu.

Jeho dopravní psycholožka Marion Seidenbergerová vysvětluje, že od 30 stupňů se tělo soustředí hlavně na ochlazování. Koncentrace a výkonnost ubývá, naopak stoupá pocit nepohody nebo dokonce stresu a s ním spojená agresivita.

Budou města rozdávat vodu?

"Od Baltu do Podalpí má přibýt voda zdarma pro všechny - na pěších zónách, v nákupních pasážích nebo parcích," píše Donaukurier. Realizovat to mají obce.

"Vzhledem k přibývajícím vedrům chce ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová zavázat německá města k instalaci četných nových kašen s pitnou vodou. Občané tak mají být lépe zajištěni při cestách a mít možnost nabrat si zdarma vodu i s sebou domů."

V prvním kroku mají obce zřídit asi tisíc dodatečných zdrojů, sdělilo ministerstvo. Veřejných kašen s pitnou vodou je dnes v Německu přes 1300. Obce mají při zřizování dalších podpořit spolkové země, s nimiž už tyto subvence Lemkeové ministerstvo předjednalo. Kolik má těchto "pítek" být, to mají flexibilně zvažovat obce samotné podle skutečných potřeb.

V řadě míst se v problému angažují i civilně společenské iniciativy, snažící se například prosadit bezplatné rozdávání pitné vody v restauracích. Novela zákona je už ve Spolkové radě.

Den koní v příhraničním Zwieselu

V sobotu 13. srpna bude v tomto městě posedmé zwieselský den koní. Pořádá jej místní jezdecký klub na Grenzlandfestplatzu pod záštitou bavorského ministra hospodářství Huberta Aiwangera.

Slavnost začne v deset hodin požehnáním koní a jejich přehlídkou. Od 13 hodin bude pestrý divácký program s drezúrami, skokovými soutěžemi, přehlídkami zápřahů atd. V rámcovém programu jsou projížďky kočáry a výstava zemědělských strojů. Vstup je volný.

Kdo ochladí bezdomovce?

Asfalt se ve městech masivně ohřívá a kdo nemá chladnou střechu nad hlavou, tomu hrozí zdravotní problémy, napsal Donaukurier. Německý spolek obecně prospěšných zařízení založený v roce 1924 a od roku 1932 označovaný také latinským přídavkem "paritätischer", který vyjadřuje, že každý člověk zasluhuje stejný respekt a má mít stejné šance, má současné nabídky měst pro lidi bez domova za nedostačující. Jeho ředitel Ulrich Schneider říká v Rheinischen Post, z něhož cituje DK: "Nebezpečí z horka je bráno příliš málo vážně. Je naléhavě třeba nebyrokratických nabídek pomoci, srovnatelných s těmi proti chladu v zimě."

Také celostátní pracovní společenství pomoci bezdomovcům (BAGW) volá po zřizování zařízení vhodných pro pobyt v době veder, které by byly k dispozici bezdomovcům celý den. Také parky, nádraží a veřejné budovy jim mohou poskytnout stín a ochlazení, proto je odtud nesmějí pořádkové složky vyhánět. Měli by mít také přístup k hygieně a bezpečném zásobování vodou, tlumočí DK.