V celé SRN obhájili prvenství Emilia a Noah. Letošní pořadí chlapců: 1. Noah, 2. Matteo, 3. Elias, 4. Leon, 5. Paul, 6. Theo, 7. Luca, 8. Finn, 9. Liam, 10. Emil, 11. Louis, 12. Henry, 13. Ben, 14. Felix, 15. Leo, 16. Jonas, 17. Oskar, 18. Lucas, 19. Jacob, 20. Anton. Děvčata: 1. Emilia, 2. Emma, 3. Sophia, 4. Hannah, 5. Mia, 6. Ella, 7. Mila, 8. Lina, 9. Lia, 10. Leni, 11. Clara, 12. Lea, 13. Marie, 14. Ida, 15. Lilly, 16. Mathilda, 17. Frieda, 18. Leonie, 19. Emily, 20. Anna.

Badatel Knud Bielefeld podle vlastních údajů zachytil pro rok 2023 přes 280 000 porodních oznámení klinik a matrik z celého Německa, což odpovídá asi 40 procentům všech narozených. Výsledek oznámil v pátek.

Přes 2000 dělbuchů za den

Jen ve čtvrtek zabavili němečtí celníci přes 2000 dělbuchů pašovaných z ČR do Německa. Patnáct cestujících proto oznámili k potrestání za porušení zákona o výbušninách. Na hranici u Waidhausu u Rozvadova vezlo několik přistižených ještě boxery, obušky a další zbraně.

Drahé rakouské záchytky

Za kalendářní den pobytu, který slouží jen k vystřízlivění pacienta a nevyžaduje další ošetřování, účtují hornorakouské nemocnice částky od tisíce do 1500 eur. "Nocležníci" jsou povinni tyto částky zaplatit z vlastní kapsy, informovala Zaměstnanecká komora Dolních Rakous. Zdravotní pojišťovna platí až tehdy, když těžce alkoholizovaná osoba potřebuje následné pozorování. Když je přivezena kolem 23. hodiny a zůstává do rána, jsou jí naúčovány dva kalendářní dny, tedy 2000 až 3000 eur.

Leží u nich 6,8 miliardy šilinků

K 30. listopadu v Rakousku ještě nebylo vyměněno 6,8 miliardy šilinků, tedy hodnota 497 milionů eur. Tři miliardy šilinků připadaly na bankovky a 3,8 miliardy šilinků na mince.

Jen letos bylo vyměněno 900 000 desetigrošových mincí.