Její kandidáti se tím postarali o celoevropskou pozornost. Tak londýnský "Financial Times", který by podle PNP jinak o těchto volbách vůbec neinformoval, napsal: "Ačkoliv daleko vzdálen od nějakého politického zemětřesení, vyvolal průlom MFG v regionálních volbách vlny a rakouské politice a ukázal, že účinky pandémie na evropskou politickou krajinu jsou teprve teď citelně viditelné."

"Strana kritizující očkování byla založena teprve v únoru ve Vídni a při jejím prvním hornorakouském sjezdu v červenci byl Joachim Aigner z Eberschwangu v okrese Ried im Innkreis se svým týmem zvolen zemským předsedou. Skupina, která bez prominentních kandidátů nebo podporovatelů rozjela spíše jednotématický volební boj, ale s více než stovkou mítinků hlavně po hospodách a s velkou aktivitou v sociálních médiích, pak kandidovala do zastupitelstev ve 28 obcích a v jedenácti stavěla kandidáty na starostu. Získala 33 křesel, z nich dvě také v hlavním městě Linci. V malém Maria Neustiftu v okrese Steyr-venkov dosáhla 26,73 procenta hlasů," zmiňuje pasovský deník.

Ještě nikdy se v Horních Rakousích nedostala nová strana na první pokus do zemského sněmu, MFG to dokázala se 6,23 procenta hlasů a bude mít tři poslance.

PNP nepřekvapuje, že úspěch strany je v přímé souvislosti s proočkovaností v jednotlivých regionech. Čím je v obci nižší, tím lepší je tam výsledek MFG a také Svobodných, a to až o pětinu.

List dodává, že Horní Rakousy jsou v celostátním žebříčku proočkovanosti poslední. Plně imunizováno je tu teprve 55,8 % obyvatel.

MFG požaduje okamžitě ukončit všechna protikoronová opatření. Její spolkový předseda Michael Brunner, advokát z Vídně, už proti nim vedl četné stížnosti k ústavnímu soudu. Říká, že není "zalhávačem" korony. "Samozřejmě je to nemoc a je pro určité skupiny nebezpečná," cituje ho PNP. "Když jsou ale omezitelné skupiny, které musejí být chráněny, pak je nevyargumentovatelné regulování veškerého ostatního obyvatelstva zcela přehnanými opatřeními." Odmítá roušky, testování a očkování.

MFG je financována příspěvky a dary. Má aktuálně 4000 členů, kteří platí ročně 35 eur. Na volby v Horních Rakousích údajně vydala 100 000 eur. Se třemi křesly v zemském sněmu získala statut poslaneckého klubu a podporu 1,15 milionu eur.

Vrah, který zapálil…

Linecký Volksblatt se podrobně rozepsal o činu, za který uložil v pátek soud ve Vídni doživotí a umístění v zařízení pro duševně abnormální zločince 47letému muži. Ten 5. března zapálil svou 35letou přítelkyni v její trafice ve Vídni.

Rozsudek bez rozmýšlení přijal. "Co nadělám," řekl, a i po poradě s obhájcem dospěl k přesvědčení, že odvolání by nic nepřineslo.

Předsedkyně senátu Sonja Weisová v odůvodnění rozsudku zdůraznila, že jde o vraždu, jejíž hrůznost je nepřekonatelná. K obžalovanému dodala: "Udělal jste všechno pro to, aby oběť nepřežila."

Ve dvoudenním hlavním líčení neprojevil žádnou lítost. Státní zástupkyně v závěrečné řeči zdůraznila, že obžalovaný čin plánoval. "Uložil si láhve naplněné benzínem do auta a čekal, až bude oběť v trafice sama…" Jedenáctkrát ji v nedůvodné žárlivosti udeřil, minuty ji škrtil kabelem, než se přestala hýbat, pak ji polil benzínem a zapálil. Dveře za sebou zavřel.

V rámci hlavního líčení bylo promítnuto video z bezpečnostní kamery trafiky, které zachycuje celý děj. Plameny je sice poškodily, ale policii se podařilo záznam rekonstruovat, resp. zachránit. Je na něm vidět, jak do prodejničky přichází obžalovaný, zavírá za sebou dveře, okamžitě ženu napadá, sráží ji na podlahu a opakovaně silnými ranami bije, omotává jí černý kabel kolem krku a utahuje jej. Trafikanta se zpočátku asi dvouminutového škrcení brání, její odpor ale vadne, což útočník využívá k vylití asi půl litru benzínu na tělo a na pult. Pak ženu zapaluje. V sekundách je v plamenech, pachatel opouští krámek, zavírá dveře a stahuje roletu…

Kouře v prodejně si povšiml mladý muž na ulici. Popadl nákupní vozík před supermarketem vedle a narážel jím tak dlouho do vchodu trafiky, až v něm vylomil úzký otvor. Další svědkyně se jím dostala dovnitř. „Byla tam tma, všechno černě zakouřené, nic jsem neviděla a ,prohmatávala´ jsem se dopředu s obavami, že něco může vybuchnout. A pak se najednou vynořila ženská postava…" Podle Volksblattu připadlo svědkyni "nedůstojné" jít k ženě, jejíž oděv a většina kůže byly spáleny, ale zároveň ji potěšilo, že stojí. Oběť udělala pár kroků k ní a objala ji kolem ramen. To jí dodalo odvahu vyvést ji ven. Společně šly pozpátku ke dveřím a čím víc přibývalo světla, tím výrazněji vnímala stav ohořelé. Nakonec ji pustila, aby šla sama, napadlo ji prý, že tak bude poškozeno méně její kůže… Venku se trafikantka posadila na zem a lapala po vzduchu. Lidé kolem v panice křičeli. Ona se rozhodla zavolat pomoc… Na videu pořízeném kolemjdoucí občankou na smartphone bylo vidět, jak se trafikantka potácí z prodejny a z posledních sil se přidržuje nákupního vozíku, který tam stojí.

Poškozená přes čtyřtýdenní intenzivní léčení, při kterém jí muselo být amputováno více částí těla, 3. dubna zemřela na komplexní selhání organismu v důsledku popálenin. Podle znalce bylo těžce poškozeno 75 procent jejího těla.

Podle znalce psychiatra je obžalovaný zcela bez empatie. Pokud by ho porotci uznali vinným, šlo o "inscenovanou popravu" jeho přítelkyně "usmrcené v milované trafice s maximální brutalitou"… Obžalovaný ji viní veškerými neštěstími, která se mi v životě stala, třeba i ztrátou zaměstnání.

Pozůstalí sledovali hlavní líčení odděleně od ostatní veřejnosti na galerii síně. Na promítání videa odešli. "Vzhledem k obzvláštní hrůznosti provedení činu a okolnosti, že rodiče prožívali týdny boje o život své dcery na intenzivce, navrhl pro ně jejich právní zástupce zvýšené bolestné a soud jim je přiznal," uzavírá Volksblatt.

Spolehlivé sirény

Při zkušebním poplachu civilní ochrany v Rakousku otestovali sousedé v sobotu v poledne 8328 sirén. Bez závad fungovalo 8276 z nich, tedy 99,38 procenta. Výpadky mělo 52 sirén, což je 0,62 procenta. Loni nefungovalo 32 zařízení, tedy 0,39 procenta.