Ty žádané list OÖN popisuje jako vysoké stromy s velkou korunou, které na rozdíl od ovocnářských plantáží rostou často osaměle, jako rozesety po krajině.

Od roku 1950 do 2010 takových ploch ubylo v Německu 73 - 80 %. V Bádensku-Württembersku to způsobilo úbytek ovocných stromů z 18 milionů v roce 1965 na 9,3 milionu v roce 2005. V Rakousku bylo v 30. letech těchto "rozptýlených" stromů asi 35 milionů, dnes jich je jen 4,2 milionu a počet dál klesá - podle ARGE kvůli omezené výtěžnosti, vysoké pracnosti a malé rentabilitě.

Povezou boty chutým do Bulharska

Každým rokem, začátkem prosince, se Harald Langthaler (54) vrací na chvíli do Pregartenu. jinak je doma už dlouho v Bulharsku, Tam otevřel ve čtvrti chudých secondhand, financuje zdejším dětem jídlo, dává lidem práci a staví domy pro potřebné, píší o něm OÖN. Ve starém domově našel pomocníky, kteří pro jeho misi přijímají dary a pomáhají naložit každým rokem tuny nábytku, výbavy a potravin pro nejchudší v Bulharsku.

Minulou zprávu o jeho činnosti si v lineckém deníku přečetl i výrobce bot Heini Staudinger, navázal kontakt a poslal Langthalerovi skoro tisíc párů bot pro děti, mladistvé a chudé dospělé z Dupnice. Ten mu poděkoval plakátem od bulharských dětí a botař mu za to přidal dalších desítek párů obuvi. „Měl jsem zákazníka, který chtěl ode mne boty, ale měl už pět párů. Požádal mě proto, abych těch pět párů poslal na pomoc bezdomovců ve Vídni a jemu předložil účet. Když se to rozkřiklo, stále víc zákazníků se zapojilo do darování bot…"

OÖN vyhrály evropskou cenu

25. European Newspaper Award byla letos největší soutěží novin na světě. Tu obeslalo 136 médií z 22 zemí než 3500 příspěvky ve 20 kategoriích. Linecký deník OÖN získal dvě ceny - za iniciativu "Náš les" a zvláštní stránku na stejné téma. „Spolu s našimi čtenářkami a čtenáři jsme s kooperačními partnery už v tomto směru mnoho dokázali, zasadili jsme přes 50 000 stromků a na jaře budeme pokračovat. Tak patří dík za ocenění i vám, našim milým čtenářkám a čtenářům," napsal list ke zprávě o evropském úspěchu. Náš web o akci "Náš les" opakovaně informoval.

Evropská cena lineckému deníku.Evropská cena lineckému deníku.Zdroj: Zdroj: Archiv Deníku

Němci "schovávají" marky za 12 miliard eur

Skoro už 22 let mají Němci v peněženkách k denní potřebě eura, ale kromě toho vlastní ještě marky v hodnotě přes dvanáct miliard eur: bankovky za 5,7 miliardy, mince za 6,6 miliardy…

V Bavorsku si přišlo letos do konce listopadu vyměnit do poboček spolkové banky skoro 17 000 občanů celkem 10,3 milionu marek, v Severním Porýní-Vestfálsku za 9,8 milionů… V celé SRN vyměnila banka 53 milionů marek na 27 milionů eur, z toho třetinu v mincích.

Kámenem roku je v SRN suevit

Kosmická katastrofa, dopad asteroidu o průměru půldruhého kilometru před asi 15 miliony lety v jižním Německu, vytvořila při zhroucení pyroklastického mraku nad kráterem novou úlomkovou horninu suevit (latinsky Švábsko). V místě jejich nálezu, v kráteru Nördlinger Ries o průměru asi 24 kilometrů a hloubce až 200 metrů, a kolem něho se nachází zmíněný suevit. Ten letos vyhlásil německý svaz geovědců za Kámen roku 2024.