Instalována byla ve sloupoví v parku Bauernberg v roce 1943, když už 26. dubna 1942 město nařídilo odhalit ji spíše v tichosti. K její historii se vrátil 10. dubna deník OÖN.

Připomněl "skandál" s ní na jaře před deseti lety. Tehdy vzbudila černá bronzová skulptura pozornost sochaře Alexandera Jöchla, a ten si ji blíže prohlédl. "Výrazem těla ,pasovala´ do nacismu – nahá žena stojí velmi sebevědomě a otevřeně," vzpomíná Jöchl. Na podstavci našel rok 1940 a při reršerších v městském archivu zjistil její původ.

Pomyslel na miliony obětí nacismu, sešrouboval pár prken a „zabalil“ Afroditu do dřevěného pláště (snímek dole). Jeho instalace nazvaná „formlos“ byla součástí projektu linecké umělecké univerzity s názvem Dutiny dějin. „Míjely dny, a nedělo se nic,“ uvádí list. Jednoho dne pak jeden deník vedle obsáhlé reflexe v zemi právě probíhajícího mistrovství Evropy ve fotbalu „přiměřeně“ poznamenal, že „také na Bauernbergu je něco k vidění“. Jöchl konečně dosáhl svého cíle, zahalením sochy vyvolal pozornost a střet s dobou nacismu v Linci. Lidé mířili k Afroditě v prknech proudem, ale prý diskutovali poněkud jiným směrem, než „autor bednění“ chtěl – spíše plísnili za akcionismus univerzitu.

Při zakrývání díla.

Mezi odpovědnými politiky města, především u starosty Franze Dobusche, propukla ale podle OÖN panika. 11. července 2008 Dobusch nařídil sochu i s podstavcem „vzdálit“, načež skončila ve sklepě Nordica. Město nato prohlásilo, že jejím odvozem „pokračuje ve vyrovnávání se s nacistickou minulostí“. Po publikování zprávy se věc vymkla z rukou, říká Jöchl. Na Afroditu „skočila“ média celého světa. Jöchla si pozval Dobusch na radnici. Byl prý velmi odtažitý a chtěl se tohoto problému rychle zbavit. Host mu doporučil sochu znovu vystavit a vytvořit s ní místo k reflexi tématu.

Tak Afrodité nyní na několik měsíců „vstala z mrtvých“ - jako součást výstavy „Městské oázy“ v Nordico. V jejím případě jsou podle OÖN historikové zajedno – nikdy nesměla být odstraňována. „To bylo překotné rozhodnutí,“ říká linecká historička Birgit Kirchmayrová. „Přála bych si, aby o takovýchto tématech se mohlo diskutovat méně úzkostně. Problémem těchto věcí je pomyšlení na nutnost jednat ihned. Kdyby se Afrodita nechala tam, kde stála, nestala by se jistě poutním místem. Teď ji tam ale vrátit by bylo falešným signálem…“

List pak uzavírá, že z rozhodnutí komise má socha zůstat natrvalo v muzeu. Do pavilonku parku se vrátil jen její podstavec – s vysvětlující tabulkou.

Výstava v Nordico je do 2. září od úterka do neděle vždy od 10 do 18 hodin, o sobotách do 21 h.

Rozdali nejméně občanství

Rakousko zaznamenalo v roce 2016 nejnižší kvótu přistěhovalectví ze 28 států Evropské unie – spolu s Lotyšskem propůjčilo nových 0,68 občanství na 100 již v zemi usazených cizinců, píše Volksblatt. Žebříček vede Chorvatsko s 9,71. Následují Švédsko 7,93, Portugalsko 6,46, Rumunsko 4,22, Řecko 4,16 a Finsko 4,11. Před Rakouskem s Lotyšskem jsou nejblíž Slovensko 0,74, Estonsko 0,90, Litevsko 0,94 a Česká republika 0,96. Celkově země EU propůjčily předloni 995 000 občanství, v roce 2015 jen 841 000. Nejvíc příchozích v roce 2016 bylo z Maroka 101 300, Albánie 67 500, Indie 41 700, Pákistánu 32 900 a Turecka 32 800.

Beztrestně se odzbrojili

Od amnestie ilegálního držení zbraní loni v červenci odevzdali občané Bavorska asi 3500 palných zbraní a kolem 53 000 kusů munice, aniž by se museli obávat potrestání, zaznamenaly PNP. Norma platí ještě do 1. července 2018. Ke konci minulého roku se Bavoři zbavili 1833 dlouhých zbraní, z toho 434 držených nelegálně. Pistolí a revolverů vrátili 1858, z toho 453 nelegálních.

Neseparovat migranty?

Jak náš web zaznamenal, bavorský premiér Markus Söder podporuje myšlenku tzv. separátních "německých tříd" s intenzivní výukou němčiny a křesťansko-západních hodnot pro děti migrantů, s celodenním vyučováním a méně žáky. Sklidil za to kritiku. "Outsourcing je právě to, co nechceme chápat jako integraci," sdělil Bavorský svaz učitelů. Podle jeho předsedkyně Simone Fleischmannové jsou užité výrazy "pojmy politického boje", které by snad aktuálně dobře vnímala jen určitá část německé společnosti.

Expertka poslaneckého klubu FDP v Bundestagu na integraci Linda Teutebergová označila návrh za „nezralý“ - od kdy a na jaké jazykové úrovni by se měly děti migrantů začít učit společně s německými, což je pro jejich integraci taky důležité, a jak by se mělo přezkušovat, zda malí běženci už dostatečně sdílejí naše hodnoty?!

K sousedům se vrátil Marx

Historický vývoj minulého století udělal z Karla Marxe (nar. 5. května 1818), z jeho analýz a s nimi spojených politických idejí zdánlivě „mrtvého psa“, píše buletin magistrátu Lince. Nejpozději krize finančního kapitalismu od roku 2008 ale naplnily Marxovy teorie novým obsahem – tak živým, že dokonce konzervativní Frankfurter Allgemeine Zeitung naznačil 21. září 2008, kdy kolem krachovaly finanční trhy, že Marx měl možná pravdu, pokračuje buletin a cituje městskou radní pro vzdělávání Evu Schobesbergerovou: „Nakolik se hodí Marxovy teorie k analýze globálního kapitalismu a jeho výrůstků, tato otázka zaměstnává vědu a veřejnost při řadě akcí a tisků ,Marxova roku 2018´. Příspěvkem k této diskusi bude také přednášková řada Karel Marx ve 21. století.“

Ve středu 11. dubna od 19 do 21 hodin budou v linecké Věži vědy diskutovat u kulatého stolu Frieder Otto Wolf, Stefanie Hürtgenová a Katharina Hajeková na téma "Strašidlo (znovu) obchází…, aneb Karel Marx ve 21. století". Ve stejný den bude v 18.30 ve fioyer Věže zahájena výstava ke 200 letům Karla Marxe.

Přidají na péči v rodině

Bavorská vláda zavedla zemské "opatrovné" ve výši 1000 eur ročně pro pečovatele o rodinné příslušníky od druhého stupně postižení s cílem "finančně jim pomoci a zvýšit důstojnost" této služby , píše PNP. Pro odhadovaných 360 000 oprávněných k pobírání této dávky má zemský rozpočet odpovídajících 400 milionů ročně.

Vláda dále rozhodla zdvojnásobit současných asi 640 míst ve státních hospicích a paliativních stanicích, zřídit 1500 nových míst dlouhodobé a krátkodobé péče a založit zemský úřad pro pečovatelství. Náklady na 1000 míst dlouhodobé péče budou kolem 60 milionů eur ročně, 500 kátkodobých má stát za rok asi pět milionů.

Opozice moc nadšení nejeví. „Roční jednorázová platba je o něco víc než kytice, ale ne to, co by domácí péči posunulo dál,“ řekla mluvčí SPD Ruth Waldmannová.

Maraton přinese komplikace

V neděli 15. dubna se poběží tradiční Dunajský maraton v Linci. K němu je připravena i řada dopravních opatření – uzávěrek, přeložek a provizorní parkoviště. Četná omezení budou zejména ve vnitřním městě mezi 6. a 16. hodinou. Odbor veřejné zeleně a péče o vozovky už několik dnů rozmisťuje na trase kolem 1500 dopravních značek, 600 posuvných zátarasů, 2000 vymezovacích „kloboučků“ atd. A7, Mühlviertelská dálnice, bude od čtyř hodin do poledne uzavřena v obou směrech mezi ulicí Prince Eugena a Dornachem a provoz odtud rozsáhle odkloněn.

Den Beatles hudebky

Hudební škola města Lince uspořádá v pátek 20. dubna Den Beatles s výstavou a open-air programem na Náměstí Herberta Bayera před budovou Fóra architektury. Program zahájí v 15.30 výstava fotografií fanouška legendární kapely Roberta Kerna a minikoncert nejmladších žáků školy „The little Beatles“. Od 17 hodin odprezentuje 150 chlapců a děvčat školy písně Beatles v neobvyklých tónech, třeba panové flétny či v rytmech bossa nova. Dojde i na další hudbu oné doby. Vystoupí kromě jiných sbor „United Voices“, kytarový orchestr „Feelsaitig“ a další tělesa. Open air uzavřou od 19 hodin písně Beatles s klavírem a harmonikou.

Den Beatles zahrnuje i další akce. 11. dubna doprovodí oslavu 90 let lineckých rotariánů v Donaufóru - „výměnou“ za velkorysý dar na nákup hudebních nástrojů pro děti. 12. dubna se symfonický orchestr linecké školy zúčastní „renomovaného festivalu“ (OÖN) Třeboňská nokturna, podpořeného Interregem EU. V neděli 15. dubna zarámuje Pegasus-Bigband na Holubím náměstí program Dunajského maratonu.

Drama ve studni

Místo dramatu.

V pondělí večer spadli ve Villachu 56letý muž a pětiletý chlapec do šachty studně hluboké asi 17 metrů, informovaly OÖN. Jak sdělila policie, muž, sociální opatrovatel, při pádu zahynul, hoch přežil skoro bez zranění.

Když k místu neštěstí dorazili hasiči, policie už dlouho pátrala po ztracené dvojici, která si předtím hrála na zahradě. „Osvětlili jsme šachtu a viděli, že se chlapec, který leží na muži, pohnul. Okamžitě jsme postavili trojnožku, speciální zařízení, na které můžeme ukotvit záchranné lano,“ popsal velitel akce. Spustili do jámy o průměru jednoho metru hasiče Thomase Prettnera a měřič možné koncentrace plynů a obsahu kyslíku. Prettner zjistil, že chlapec komunikuje. „Byl velmi statečný, řekl, že muž, který také spadl, s ním nemluví, a že je mu zima,“ líčil záchranář.

Zabalil chlapce do horského vaku a trvale s ním mluvil, aby ho uklidnil. Ptal se ho, jestli už někdy jel v hasičském autě, nebo jestli už někdy šplhal po laně… Když dítě s lehkým zraněním vyzvedli, předali je záchrance. „Je nám všem záhadou, jak mohlo přežít jen s lehkým zraněním,“ říká Prettner. Později vytáhli i muže, ale jemu už nebylo pomoci. Chlapcovým štěstím bylo, že studna byla vyschlá…

Vláda Korutan v úterý sdělila, že 56letý muž, sám otec dvou dětí, navštěvoval chlapce jako rodinný intenzivní pečovatel jedenkrát týdně. Dlouhá léta byl činný na okresním úřadě ve Villachu v péči o mládež, 23 let pracoval jako intenzivní pečovatel u obecně prospěšné organizace B3, která nabízí dětem a jejich rodinám podporu v těžkých situacích.

Zase vlk za humny

Zase vlk za humny…

Zemědělec Reinhard Wühr zahlédl v pondělí odpoledne na louce u lesa v blízkosti Viechtachu (okr. Regen) zvíře, o němž si napřed myslel, že je to pes, a okamžitě vytáhl mobil. Myslivec pak šelmu identifikoval jako vlka, píše PNP. Wühr natočil i krátké video, z něhož experti budou posuzovat, zda šlo o téhož jedince, který unikl v říjnu z výběhu divokých zvířat Bavorského lesa v Ludwigsthalu u Zwieselu.

Ilegální záběry lze publikovat

Německý Nejvyšší soud v Karlsruhe v úterý 10. dubna rozhodl, že nepovolené filmové záběry jsou přípustné, pokud odhalují nepravosti budící značný veřejný zájem. Podle tohoto výroku může Středoněmecký rozhlas (MDR) dál zveřejňovat záběry žalostných situací v „eko“-produkcích drůbeže, i když ve vysílání pranýřovaný chovatel neporušuje předpisy, píše PNP.

Podle soudu záběry porušují domovní svobodu a tím zákon, řekl předseda senátu Gregor Galke. Právo veřejnosti na informace je ale v tomto případě třeba hodnotit výš než práva výrobního podniku. Šlo o masovou produkci v biovýrobě, a tím o vysoce aktuální téma, dodal Galke.

PNP dodávají, že záběry vznikly tajně a později byly použity v rámci reportáže o levném bio-zboží. Ukazují drůbež zčásti bez peří nebo dokonce ležící mrtvou na podlaze. Materiál byl použit ve vysílání „Exkluzivně na Jedničce“ a v magazínu „Fakt“ veřejnoprávní stanice ARD. Proti tomu sdružení prvovýrobců Fürstenhof GmbH z Meklenburska-Předpomořanska žalovalo a u prvních instancí uspělo. Vrchní soud v Hamburku naposledy argumentoval, že záběry nedokumentují žádné trestněprávní jednání a navíc mohly vzniknout jen tak, že aktivisté ochrany zvířat nepovoleně vnikli do stájí a tím se dopustili porušení domovní svobody. Proti rozhodnutí podal MDR odpor a vyhrál, uzavírá PNP.