Detailně návštěvy zaznamenávají starosta Josef Reingruber a Peter Neuböck, kteří je také přiřazují k číslům popisným v Haibachu.  „Díky živému zájmu lidí, z nichž mnozí si naplánovali dovolenou či víkendy právě s cílem přispět k naplnění tohoto záměru, se podařilo už během sedmnácti měsíců zvládnout třetinu úkolu," píše deník OÖN. Obec Illmitz, kterou navštívili manželé Bachnerovi, byla 786.

Nejpilnějšími cestovateli byli Poscherovi, kteří navštívili 182 obcí.

Církev a homosexualita

Katolická církev jako zaměstnavatel dala výpověď učitelce církevní mateřské školky, která se přiznala k lesbickému vztahu (Deník informoval). Udělala to v době, kdy byla na mateřské, a správní soud v v Augsburgu proto výpověď označil za neplatnou. Protože ale homosexualita je neslučitelná s představami církve o morálce, byl vyhazov učitelky po uplynutí ochranné doby prakticky nevyhnutelný. Před jednáním svolaným na úterý k pracovnímu soudu v Neu-Ulmu se ale strany dohodly na narovnání vyplacením odstupného a soud termín odřekl.

„Svaz homosexuálů a lesbiček vyčetl katolické církvi, že se vyhýbá veřejné diskusi o praxi výpovědí životních partnerů stejného pohlaví a jen proto akceptovala návrh soudu na narovnání," píše pasovský deník PNP. Dodává, že pro učitelku je výsledek plným úspěchem, protože by s žalobou o neplatnost výpovědi po ochranné době nemohla uspět. A protože žena byla v církevním zařízení zaměstnána čtrnáct let, bude odstupné zřejmě vysoké.