„Určitě se zvýší povědomí o našem městě a samotné vile. Byl to očekávatelný a vhodný krok v roce stého výročí republiky,“ míní Martin Doležal. Ten vysvětlil, že město, které je vlastníkem sousední Fierlingerovy vily, se na prohlídkách „u Benešů“ ekonomicky ani provozně nepodílí.

Starosta podotkl, že na zdejším hotelu MAS se střídají turnusy asi devadesáti seniorů na ubytování. „Ti uvítají možnost v našem teritoriu navštívit více zajímavostí. Počítám také se školními výlety,“ uvedl starosta. V Sezimově Ústí lze zajít na nedaleký Kozí hrádek a právě šířeji otevřená vila bude dalším lákadlem. Město uvažuje o tom, že znovu přenese do vily vyhlášení vítězů studentské soutěže Ceny Edvarda Beneše. V posledních letech se ceremoniál konal v přilehlém památníku.