„Provoz byl přesunut z kapacitních důvodů ze sídla společnosti v ulici Kpt. Jaroše,“ popsal důvody změny lokality. Množství separovaného odpadu totiž rok od roku narůstá, a tak bylo potřeba najít i větší skladovací a manipulační prostor. „Už v tuto chvíli jsme tu na sto procentech kapacity tohoto zařízení,“ dodal Miroslav Krch.

Všechny obaly – papírové a plastové jsou označeny písmeny a čísly, na svém povrchu mají značku. Je to trojúhelník se šipkami, což značí, že jde o obal určený k recyklaci. Je tam i popis, o jaký plast jde včetně čísel, které prozradí, z jakého materiálu obal pochází. (obrázek)

V objektu pracuje 16 zaměstnanců na jednu směnu, jedná se o řidiče manipulační techniky, obsluhu lisu a zaměstnance třídící linky, jejichž hlavním úkolem je dotřídění plastového odpadu. „V objektu končí nejen plasty, ale i papír a nápojové kartony. Sklo je ukládáno na recyklační plochu na skládce v Želči a kov neshromažďujeme, ale rovnou odvážíme ke zpracovatelům, tedy do kovošrotů,“ přiblížil zavedenou praxi u tříděného odpadu.

Včasné vyprázdnění nádob

Návozy ze separačních nádob měst a obcí jsou pravidelné, vytříděný papír a plast se sem sváží i z výrobních podniků. Termíny vývozů jsou smluvně zakotvené, do menších obcí se většinou jezdí na výzvu, která se uskuteční telefonicky nebo webovým objednávkovým systémem. „Důležité je objednat se včas, ne až v okamžiku, kdy jsou kontejnery plné a v okolí se nachází další plné pytle s odpadem,“ upozornil.

Stává se, že se v jeden den sejdete několik desítek poptávek na odvoz. „Za léta praxe jde pravidelně o letní sezonu či období Vánoc, kdy jsou opravdu znatelné přírůstky separovaného odpadu. V létě je více plastu kvůli vyšší konzumaci nápojů, v období vánočních svátků jde o papír a karton,“ osvětlil Miroslav Krch.

Rozloha plochy určené ke skládkování v zařízení Želeč nyní činí 128 000 metrů čtverečních. Skládka je vybavena dvěma kompaktory a recyklačními plochami na dřevo, pneumatiky, sutě a sklo.
OBRAZEM: Odpadu stále přibývá, skládka v Želči má kapacitu maximálně na 10 let

Třídí podle barev i materiálu

Po návozu plastového odpadu dochází ke zvážení a zaevidování odpadu do systému. Zaměstnanci pak jednotlivé kategorie rozdělují do vaků. „Pet odpad - zvlášť čiré, modré, zelené, odděluje se barevná zbytková směs, tvrdší obaly od drogerie, vybírá se čirá a barevná fólie, zvlášť se umisťují kelímky,“ vysvětlil Miroslav Krch.

Tetrapak – krabice od mléka a vína – se následně používají v rámci zpracování jako izolační prvky či z nich lze vyrábět nábytek.

Každý zaměstnanec na třídícím pásu má vedle sebe dva bagy, kam vhazuje konkrétní odpad. „Vybírá vždy dvě komodity, například čirou a zelenou, další modrou a směs, a tak dále. Z plných bagů se to přepravuje k lisu, který si odpad automaticky zpracovává a lisuje,“ doplnil s tím, že hmotnost balíků se pohybuje podle druhu od 150 do 400 kilogramů.

Automatický lis, který si sám hlídá velikost balíků, má na starosti jeden zaměstnanec. „Obsluha dohlíží na lisování a vázání vytříděných druhů plastů,“ přiblížil proces, při kterém se lisuje střídavě plast i papír.

Další zpracování

V plánském zařízení na energetické využít plastů končí jen to, co nelze recyklovat. „Většinou jde o drobnější plasty, které jsou vícesložkové, nejdou recyklovat a na trhu o ně není zájem, může jít o částečně znečistěné plasty,“ popsal.

Z ostatních balíků potom společnosti, které je zpracovávají vyrábí granulát, z kterého je pak možné vytvořit vlákno a z něj třeba oblečení nebo opět obalový materiál.

Do papíru nepatří například papírové obaly s fóliemi nebo pytle od cementu, do plastů lino. Do skla zrcadla, samostatně by měly být ukládány i drátoskla a autoskla.

U odpadu z papíru se zaměstnanci zaměřují na třídění dle národní normy, která upřesňuje, jaký druh papíru může v jednotlivé kategorii být. Třídí se kategorie A2 (smíšené papíry a lepenka), kategorie A5 (pouze lepenka) a kategorie A11 (směs brožur a časopisů).

Bezodpadové hospodářství

Hudba budoucnosti je dle jeho slov bezodpadové hospodaření. „Důležité je v současnosti, co nejvíce odpadů vytřídit. Podpořit výrobce a také zpracovatele odpadů. Měly by vznikat obaly z takových materiálů, aby se nemusely pálit a aby nekončily na skládkách, nejlépe jednosložkové a jednobarevné,“ dodal, že Česká republika je v současnosti v třídění na špičce mezi evropskými zeměmi.