Město podepsalo smlouvu na dobu deseti let s vítězem výběrového řízení – pražskou společností ENESA – a má záruku, že náklady na energetické služby po celou dobu neporostou.  Roční úspora by měla dosáhnout zhruba  dvou milionů korun.

Firma investovala do energetických opatření ve školách 14 milionů korun. Šlo například o výměnu tepelných hlavic, vodovodních baterií, zářivek a dalších zařízení. Největší úspory se ukazují v platbách za dodávky tepla. Náklady na investice si společnost splácí z úspor.

„Systém za pomocí  výpočetní techniky je  například 
u tepla nastaven tak, aby se bez zásahu lidské ruky udržovala teplota na stanovené výši a zároveň, aby se zbytečně netopilo v prostorách, kde nikdo není," uvedl jednu z předností systému Ondřej  Veselý, starosta Písku.

Na čtvrtečním zasedání písečtí radní schválili zadání veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro dalších šest budov v majetku města. Konkrétně jde  o radnici, sladovnu, kino Portyč, kulturní dům, divadlo Fráni Šrámka a zimní stadion. Do seznamu jsou zařazeny pouze objekty, u kterých se předpokládá, že zůstanou dlouhodobě  městským majetkem.  Proto byla vynechána budova MÚ v Budovcově ulici.