Setkání se koná jednou ročně a má spojit úsilí obcí při řešení některých problémů. Zástupci svazu přitom poukazují na to, že obtíže často mají svůj původ už ve způsobu schvalování zákonů.

„Máme možnost se vyjádřit a vznášet připomínky, ne vždy jsme ale bráni v potaz," říká  strakonický starosta Pavel Vondrys z předsednictva svazu. Jeden z problémů, který se snad ale blíží řešení, je zmíněné zneužívání dávek na podporu sociálního bydlení. Ty jsou často vypláceny v neodpovídající výši.


Z městských a obecních úřadů se vyplácení většinou přesunulo na úřady práce a podle Pavla Vondryse to znamenalo menší přehlednost ve vyplácených dávkách. „Chybí bezprostřední terénní práce," vysvětluje Pavel Vondrys a míní, že se dříve bedlivěji zvažovalo, kdy a v jaké výši jednotlivé dávky vyplácet.

Nynější stav záhy využili spekulanti 
s tak zvaným sociálním bydlením. Nakoupili ubytovny 
a jiné podobné nemovitosti 
a ubytovali v nich sociálně slabé nájemníky, od kterých požadují zcela nereálné nájmy. Rozdíl mezi možnostmi nájemníků a požadavky majitelů nemovitostí doplácí stát.

Uvedený styl podnikání je podle Pavla Vondryse zlatým dolem, prakticky bez rizika a navíc často dochází k nátlaku na samosprávu, aby například ubytovnu s problematickým osazenstvem koupila. Výdaje státu na tento druh dávek přitom vzrostly na trojnásobek. Z 10 miliard korun, které se vyplácely před přesunem kompetencí, až na současných 35 miliard korun.

Podle jihočeské poslankyně Radky Maxové se ale připravuje nový zákon o sociálním bydlení, který by měl ve spolupráci se sdružením majitelů domů podobné excesy ztížit nebo odbourat. Například by mělo být nájemné dorovnáváno jen v případě, že odpovídá částce, která je v místě obvyklá a odpovídající stavu nemovitosti.

V Českých Budějovicích členové SMO jednali také o nutnosti zjednodušení administrativy při žádostech 
o evropské dotace. Podle Pavla Vondryse se debatuje také
o tom, jak budou rozděleny dotace do jednotlivých programů.