Hlavní myšlenkou programu byla sousedská soudržnost, a proto se Era věnovala spíše malým projektům v jižních Čechách a na Moravě.
V každém regionu se „hrálo" o 115 000 korun, a to systémem, že projekt, který vybere nejvíce peněz od svých drobných dárců a sousedů, získá 50 tisíc korun, druhý 40 tisíc korun a poslední 25 tisíc korun. Navíc projekty získaly příspěvky od drobných dárců.

Peníze bylo možné posílat  od 18. listopadu do 5. ledna. Era pomohla celkem přispět 
na projekty v devíti regionech 1 333 878 korun. Druhý ročník grantového programu bude otevřen již pro celou republiku a bude probíhat v druhé polovině roku 2014.

97 799 korun pro studentský kostel

Projekt: Světlo Studentského kostela v Českých Budějovicích
Studenti z Českých Budějovic obnovují kostel sv. Rodiny, který dříve sloužil jako archiv. Výborně se hodí kromě duchovních akcí i k pořádání koncertů a popularizačních přednášek. Aby bylo možné prostor k těmto akcím využívat, je nutné kostel ještě osvětlit. Chrám postavený v roce 1888 byl v 50. letech minulého století komunisty zkonfiskován a více než šedesát let sloužil jako sklad Státního oblastního archivu.
Na jaře se povedlo kostel převést zpět na původního majitele: Děkanství 
u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Pro projekt dokázali studenti získat a nadchnout jednoho z nejvýznamnějších českých architektů Josefa Pleskota, původem Jihočecha. Pod jeho vedením vznikl projekt revitalizace kostela. V kostele již bylo položeno nové topení, byla rozvedena elektřina, pořídily se lehké stohovatelné židle i nezbytné vybavení sakristie. Studenti se snaží na sbírce aktivním způsobem spolupracovat, nyní například sbírkou na Hit-Hit, kde na dárce čekají zajímavé studentské odměny.

51 100 korun pro farní charitu

Projekt: Hřiště u domova a jeho rozšíření o další herní prvky trampolínu, domeček s prolézačkami a skluzavkami, vytvoření odpočinkových ploch pro rodiče s dětmi a maminky.
Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v Prachaticích je azylový dům, který již téměř 15 let pomáhá osamělým ženám a matkám 
s dětmi, které se nacházejí v obtížné sociální situaci. Velmi často ženy odcházejí od partnera či manžela kvůli domácímu násilí, mají finanční problémy spojené se zadlužeností, problémy se zaměstnáním. Do domova během roku přijde 85 uživatelů, z toho 55 dětí od narození do 18 let. Maminky mohou využívat služeb domova maximálně 6 měsíců. Součástí domova je zahrada s hřištěm. To je určeno dětem z charitního domova, ale je i volně přístupné veřejnosti. Nyní jsou některé části hřiště nevyhovující a nebezpečné. Jedná se o přístupovou cestu, rozpadlé schodiště, dále popraskané betonové plochy a nebezpečné betonové obrubníky. Herní prvky jsou již zastaralé a opotřebené počasím a používáním.

26 678 korun pro zdravotně postižené

Projekt: Terénní odborné a sociální poradenství, půjčování kompenzačních pomůcek na území města Vimperk a přilehlých obcí. Terénní pracovník navštěvuje tuto oblast jednou až dvakrát za měsíc.
Naše Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., je zřizovatelem poradenského centra pro zdravotně postižené a seniory a jejich rodinné příslušníky. Cílem je co nejvíce ulehčit těmto lidem jejich nelehkou životní situaci ať následkem úrazu, dlouhodobé nemoci či nepříznivého zdravotního stavu ve stáří. Centrum poskytuje těmto lidem a jejich rodinám sociální a právní poradenství. Zapůjčuje kompenzační pomůcky pouze za symbolický poplatek. Centrum se chce více věnovat i spoluobčanům z Vimperka a přilehlých obcí. Na terénní poradenství právě do této oblasti mu dlouhodobě chybí finanční prostředky.

Logo.