Prakticky z ničeho, nepočítáme-li podnikatelský elán, se začala rodit firma, která dnes na trhu ekologických služeb zaujímá náležité postavení.

Současné vedení společnosti ASTON – služby v ekologii, s.r.o., jen podotýká, že to nebyla procházka růžovým sadem, ale náročná práce 
se spoustou překážek a potíží. Ale za tu dobu se dá hodně udělat, hodně změnit. Změnilo se toho hodně nejen v technice, ve společenském životě, v podnikatelském řízení. Co se před tolika léty zdálo jako nedostupné, je dnes běžnou realitou. Na štěstí v souladu 
s tímto vývojem se měnila také společnost ASTON – služby v ekologii.

Systematickým výcvikem všech zaměstnanců, počínaje vrcholovým vedením až po řadové zaměstnance, se podařilo ve firmě vytvořit prostředí, které garantuje standardní manažerské a provozní praktiky. Firma se naučila pružně reagovat na požadavky zákazníků.

Používané provozní technologie a pracovní postupy důsledně splňují bezpečnostní předpisy a hygienické požadavky. Transparentní jsou důsledky zavedených technologií ve vztahu k životnímu prostředí, včetně rozsahu doprovodných emisí, znečištění vod a rozsahu odpadů 
i způsobů jejich likvidace.

Firma má k dispozici přehledné údaje, které specifikují nejdůležitější kvalitativní charakteristiky poskytovaných služeb, údaje o environmentálním profilu a údaje o bezpečnostních rizicích 
a havarijní připravenosti. Získáním řady odborných certifikátů firma prokázala, že je schopna:
– zdravého vývoje
– přizpůsobovat se stále rostoucím nárokům na její činnost
– spolehlivě plnit vše, k čemu se dobrovolně zavázala.

Předpokladem je, že i další kroky povedou k tomu, že se na současném trhu společnost nejen udrží, ale bude získávat i prestižnější postavení. Důležité přitom je, že celé úsilí firma vynakládá ve prospěch spokojenosti obchodních přátel, současných i potencionálních zákazníků, ve prospěch ochrany životního prostředí.
O rozhovor na toto téma jsme požádali jednatele společnosti Jiřího Smrže.

Společnost Aston – služby 
v ekologii existuje na trhu už dvacet let. Kde se nacházela 
v roce 1993 a kde se nachází dnes?
V roce 1993 jsme začínali jako fyzická osoba Jiří Smrž – ASTON. Byl jsem jediným pracovníkem firmy, měli jsme pět zákazníků, obrat činil jeden milion korun a vše se 
realizovalo z jediné provozovny v Sezimově Ústí. Po dvaceti letech má společnost čtyřicet zaměstnanců, přes tři sta padesát smluvních partnerů, letos se přiblížíme v tržbách k hranici dvou set milionů korun a svoji činnost zabezpečujeme na osmi provozovnách v celé ČR.

V západoevropské společnosti se používá termín „společensky zodpovědná firma". Za co vaše společnost cítí největší zodpovědnost?
Cítíme zodpovědnost za naše zaměstnance, zákazníky a celou společnost. Všechny zisky zpětně investujeme v České republice. Investujeme do techniky, zařízení na zpracování odpadů, vozidel. Platíme daně (z příjmu, silniční, spotřební, z pozemku…) sociální pojištění a všechny zákonné poplatky. Snažíme se našim zákazníkům poskytovat kvalitní služby, za které si zaplatili. Hlavně ale cítíme zodpovědnost za zaměstnance naší společnosti. Každý pracovník má svou rodinu, děti. Většinou se jedná o živitele rodin. Musíme zajistit tolik zakázek, aby přes všechna úskalí, která v našem státě jsou, každý včas dostal odměnu, na kterou má nárok.

V názvu vaší firmy jsou uvedeny služby v ekologii. Je tedy naprosto logické, že se chováte zodpovědně k životnímu prostředí. V čem je ale váš přístup zcela mimořádný nebo nadstandardní?
Je to podnikání jako každé jiné. Naším cílem je podle platných zákonů vytvořit zisk. Jedná se spíše o osvětu (velmi zjednodušeně řečeno), jak odpady třídit s následným využitím, aby vše nekončilo na skládkách.

Kteří zákazníci nebo klienti se na vás obracejí, abyste jim pomohli zlikvidovat odpad?
Nečekáme, až se na nás někdo obrátí, to by ekonomicky nedopadlo dobře. Naše služby potenciálním zákazníkům musíme nabízet sami. Většina zákazníků je z průmyslové sféry (firmy), v menší míře státní správa a státní organizace. Minimum zákazníků je 
z řad běžných občanů (jedná se spíše o výjimky). To je zájmová skupina především nadnárodních firem podnikajících ve stejném oboru.

Nedokážu si představit, že by vaši zaměstnanci nebyli neustále školeni, protože ekologie se vyvíjí. Co je na takovém školení nejtěžší, aby nebylo formální a neúčelné?
Školení děláme pravidelně několikrát v roce. Vždy se jedná o seznámení pracovníků 
s novinkami, které jsou aktuální od posledního setkání. Většina školení je však zaměřena na témata, která si vyhodnocujeme jako nutná pro spolehlivé fungování naší společnosti.

Máte snahu zvýšit zaměstnancům plat, nebo se držíte tradiční zásady, že v ekonomické krizi se platy nezvedají?
Snahou je odměny zvýšit. Důraz, ale klademe na bonusovou složku, která je ovlivněna tržbami společnosti. Máme meziročně nárůst tržeb třicet procent, to znamená, že většina pracovníků má vyšší platy než v roce loňském.

Podporujete kulturní, sociální nebo sportovní projekty ve vašem regionu? Vím, že jako jednatel společnosti většinově vlastníte významný jihočeský fotbalový klub FC MAS Táborsko, jehož A tým působí v profesionální Fotbalové národní lize.
Naši podporu rozdělujeme do oblasti sportu, kultury a sociální. FC MAS Táborsko, a.s., je hlavní cíl podpory naší společnosti. Pro obyvatele v regionu je to zábava, když přijede Dynamo České Budějovice, 1. FK Příbram, Viktoria Žižkov, Bohemians 1905. V klubu FC MAS Táborsko je veliká základna mládeže, kde je cílem nejen sportovní růst, ale také snaha naučit mladé kluky (částečně i dívky) pravidelnosti a odpovědnosti ke kolektivu. Z kulturních akcí podporujeme již několik let Holašovické slavnosti a především zářijový festival Táborská setkání. Ze sociální sféry podporujeme především akce, kde výtěžek je určen pro dětský domov.

Lze podle vás najít míru mezi tím, aby společnost prosperovala, ekonomicky se jí dařilo, ale zároveň nemyslela jen na své zisky, ale také na potřeby zaměstnanců, společnosti, regionu?
Snažíme se jít touto cestou, 
a proto se logicky domnívám, že to lze. V naší společnosti (nemyslím tím společnost 
ASTON – služby v ekologii, ale stát a občany) je to však velmi složité. Bohužel, většina našich spoluobčanů si myslí, že vše co děláme (opět nemyslím jen společnost ASTON – služby v ekologii), děláme pouze s cílem nějaké výhody nebo profitu. To však není nejdůležitější. Důležitý je váš vlastní pocit z činů, které děláte.