Našli ho přátelé zvířat ze spolku "Wiener Fellnasen" a dopravili do záchranného dvora pro zvířata Photenhilfe v hornorakouském Lochenu. Tam se teď energií nabitý psík pohybuje v pytli chránícím zadní část jeho těla a aktuálně dokonce je se svým náhradním páníčkem Vinzenzem Janackem, který o něho pečuje, v lázních ve Štýrsku, uvádí list. Klouzavý pytel ovšem není konečným řešením. „Pfotenhilfe proto hledá dárce, kteří by se podíleli na koupi rolátoru pro Karliho,“ píše linecký deník a cituje ředitelku domova Johannu Stadlerovou, že takové křeslo stojí přinejmenším 500 eur, ale zachráněnému by život moc ulehčilo… Informace na www.pfotenhilfe.at.

Země koní

V Horních Rakousích je nejvíc chovatelů koní mnoha různých ras v celém státě a síť „koňských“ stezek dlouhá 3300 kilometrů, píší OÖN. Podle prezidentky zemské Agrární komory Michaely Langer-Weningerové koně chová ve třinácti rasách asi 1600 podniků. V zemi žije 28 000 koní, dvě třetiny z nich v asi 5000 zemědělských provozech. Volný čas tráví kromě jiného také v sedlech asi 50 000 lidí. „Náklady na tento sport se dnes drží v hranicích, pokud se zájemci dělí o ošetřování a náklady na jednoho koně,“ říká ředitel zemského svazu chovatelů Peter Zechner. Takový „sharing“ přijde na 180-400 eur, ale pořízení tříletého jezdeckého koně podle rasy na 5000 až 15 000 eur.

Stvořil velečarodějnici

close Té se budou bát! info Zdroj: Deník/repro zoom_in

Až zase budou čarodějnice ve Waldkirchenu v okrese Freyung provádět své lednové reje s košťaty na náměstí a nad ním, budou posíleny o pěkný kousek, píší PNP. Váží tunu, je vysoký dva a půl metru a celý ze dřeva. Národopisnému spolku „pflanzenberských čarodějnic“, který zvyk organizuje, jej daroval hobbyřezbář Bruno Nodes ze Schiefwegu. Když dílo představoval předsedkyni sdružení Josefine Fini Fuchsové, prý nenacházela slov. K transportu těžké „kolegyně“ ze Schiefwegu do Auerbachu potřebovaly dámy náklaďák a už plánují, že figurínu odhalí nejprve při malé slavnosti v obci. Zatím také hledají, jak jí budou říkat. Foto: Deník/repro PNP, Steiml

Musejí dřív zhasínat

close Ilustrační foto. info Zdroj: Deník/repro PNP zoom_in

Ve Pfarrkirchenu v okrese Rottal-Inn nyní zhasínají ve 23 hodin, zaznamenala PNP. Fasády veřejných budov nesmějí být osvětleny déle. Nařídil to od 1. srpna další zákon ve prospěch četnosti druhů a přírodních krás Bavorska, vysvětluje list. Norma sleduje utlumení masivního a rostoucího zesvětlování noční oblohy, neboť umělé světelné zdroje by prý narušovaly přirozený rytmus světla a tmy u flory a fauny. „Samozřejmě se nového zákonného předpisu pro světelné imise držíme,“ říká v listě starosta Wolfgang Beißmann. V jiných místech, hlavně turistických, ale nemají moc porozumění pro to, že výrazné znaky měst se už od 23 hodin ocitají ve tmě. V Pasově jsou takto „postiženy“ i dóm, dolní pevnost Niederhaus a Mariahilf.

Nekouření u ústavního soudu

V Rakousku dál „šermují“ kolem zákazu kouření v gastronomii. Ústavní soud přijal k projednání individuální stížnost na tuto normu a vyzval spolkovou vládu k vyjádření do čtyř týdnů, píší OÖN. Proti zákazu jde „noční gastronomie“, bary, a ohání se přitom „nedotaženou situací“ kolem ochrany obyvatel v okolí podniků. Podle Stefana Ratzenbergera, mluvčího jejich iniciativy sdružující asi 1800 podnikatelů, se dá počítat, že od 22 do 06 hodin bude v zemi před provozovnami až 50 000 kuřáků současně, což povede k masivnímu obtěžování místních lidí hlukem. V tom se prý noční podniky liší od normálních restaurací. Experti připomínají, že přijetí stížnosti ústavním soudem ještě zdaleka neznamená vyhovění – odmítána jsou jím jen zcela beznadějná podání. V praxi jsou přijímány stížnosti, pro které už není možnost být předloženy k rozhodnutí řádným soudům.
 
Pětinu dětí vozí auty

Každé páté rakouské dítě je do školy voženo autem, píší OÖN ze zprávy Dopravního klubu. Denně je to už více než 150 000 rodičovských „taxíků“, což podle listu znamená dopravní chaos v okolí škol. Navíc se děti takto nenaučí správnému chování v dopravním provozu. Školní rok začíná na východě Rakouska 2. září, v ostatních spolkových zemích o týden později. Dopravní klub radí v posledních dnech prázdnin s dětmi cestu do školy nacvičit, hlavně se 90 000 prvňáčky.
List připomíná, že samostatně, bez doprovodu, mohou děti jezdit hromadnými prostředky od začátku školní povinnosti. Zda jsou toho skutečně schopny, je obecně na posouzení rodičů. Na kole, koloběžce a podobně mohou školáci jezdit do dvanácti let jen pod dohledem alespoň 16leté osoby. Výjimku mají děti s průkazem cyklisty, který mohou získat po přezkoušení v deseti letech. Taxíkem se mohou děti nechat dovézt do školy od 14 let jen se souhlasem rodičů. Od sedmi do čtrnácti roků mají jen částečnou svéprávnost, která takovou objednávku vylučuje.