Systém navržený ministerstvem by měl přimět lidi, aby vytřídili co nejvíce domácího odpadu do barevných kontejnerů, a co nejméně tak naplnili svou popelnici. Platit by se mělo na základě hmotnosti nebo objemu.

Hned po zveřejnění se však na návrh snesla vlna kritiky. Nejčastěji zaznívá názor, že místo třídění začne řada lidí vymýšlet způsoby, jak se odpadu zbavit nejsnadnější a nejlevnější cestou. „Dalo docela velkou práci, než jsme lidi za odpad platit naučili. Teď už všichni platí a spousta z nich i třídí. Ale nejsem úplně přesvědčená, že všichni lidé jsou tak slušní a nevedlo by je to místo k třídění k vyhazování jejich odpadu do sousedovy popelnice nebo i někam úplně mimo," potvrzuje některé obavy starostka Dubného Božena Kudláčková. Podle ní je navrhované opatření sice pozitivní, ale kvůli některým jednotlivcům by mohlo mít velmi negativní dopady na obce, právě například kvůli vzniku černých skládek.

Některým obcím by ale nový způsob úhrady za odpad mohl i pomoci. Týká se to hlavně těch, kteří část ceny za svoz za své občany doplácejí. „My jako obec hradíme z rozpočtu téměř padesát procent nákladů, jenom tak jsme mohli zachovat paušální platbu na pěti stech korun. Kdyby občané byli více nuceni třídit a neprodukovali takové množství odpadu, tak by obec na svozu mohla ještě ušetřit," podotýká starostka Kamenného Újezdu Jitka Šebelková. Zatímco totiž za svoz netříděného komunálního odpadu musí obce platit, za vytříděný odpad platí svozová firma obci.

Právě ve zlepšení výkupních podmínek za tříděný odpad vidí cestu k lepšímu třídění starostka Dubného. „Je samozřejmě dobře, že stát nutí lidi třídit, ale musí to být výhodné i pro obce, aby ony samy měly motivaci tlačit do třídění své občany," vysvětluje Božena Kudláčková.

Co novela zákona obsahujeNovela zákona o odpadech Ministerstva životního prostředí navrhuje změnit dosavadní způsob hrazení poplatku za svoz komunálního odpadu. Nově by poplatek nemusel být stanoven paušální částkou, kterou určí obec, ale měl by se odvíjet od reálného množství, jaké daná domácnost vyprodukuje. V praxi by měla firma, která má svoz odpadu na starosti, popelnici zvážit a podle ní určit výši poplatku. Novela zároveň stanovuje minimální měsíční množství odpadu, které by mělo odpovídat deseti kilogramům nebo šedesáti litrům.
Navrhovaný způsob ale není závazný, obce by nadále mohly zůstat u dosavadního způsobu úhrady paušální roční částkou. Její maximální výši pak nově novela upravuje ze stávajícího tisíce na jedenáct set korun.

AUTOR: TOMÁŠ FIŠER