V případě havárie mají vodohospodáři jasný úkol: co nejdříve dodat pitnou vodu odběratelům z jiného místa.

„Poruchy se nám daří opravovat v poměrně krátké době. I přesto tedy v případech, kdy to dovolí počasí přistavujeme cisterny s pitnou vodou," popsala běžnou praxi Jitka Kramářová. Vzpomněla také nedávnou, poměrně komplikovanou poruchu vodovodního řadu v Táboře. V tamní Budějovické ulici se ve druhém lednovém týdnu ocitlo bez vody na dobu šesti hodin nejprve 28 a později 14 domů.

Podle vodohospodářů je těžké upřesnit, ve kterých okresech Jihočeského kraje je situace nejhorší, protože počet poruch prý zcela nevystihuje situaci. „Každá porucha je specifická a postup při její opravě je rozdílný. Z pohledu počtu poruch to bylo Písecko s 28 a Jindřichohradecko s Dačickem s 38 poruchami na vodovodních řadech a přípojkách. V krajském městě bylo od začátku prosince 21 poruch," vyčíslila Jitka Kramářová. Doplnila, že oproti minulým letům poruch přibylo, protože letošní zima není mírná jako ty předešlé.

Potrubí nesvědčí nejen dlouhodobý mráz, ale ani rychlé oteplení.

„Změny teploty mohou vždy znamenat větší praskání vodovodních řadů nebo přípojek. Velké nebezpečí potom hrozí majitelům objektů, kteří dostatečně nezabezpečili své vodoměry," upozornila Jitka Kramářová.

Prasknutý vodoměr znamená poměrně velké náklady, protože protékající voda může způsobit velké škody a navíc majitel objektu musí zaplatit i za uniklou vodu.

Zejména v rekreačních objektech vodohospodáři doporučují kontrolu zabezpečení vodoměru. Nejlepší způsob je obalit vodoměr nepromrzajícím materiálem a dohlédnout na řádně uzavřenou vodoměrnou šachtu.

Je-li vodoměr umístěn uvnitř, je třeba dohlédnout na uzavření oken, případně místnost lehce temperovat. 

Samson v sevření leduNejen opravy poškozených vodovodních řadů zaměstnávají v mrazivých dnech vodohospodáře. Ti každý den dbají také na to, aby ledová krusta neponičila Samsonovu kašnu na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Vytvoří-li se v bazénu kašny, jímž neustále proudí voda, příliš silný led, musejí ho rozbíjet.