Policejní prezident Tomáš Tuhý byl s výsledky nácviku spokojen. „Cvičení bylo velice komplexní, šlo o navození situace blížící se co nejvíce reálným podmínkám," řekl o akci, která se kromě jihu Čech uskutečnila také v jihomoravském Mikulově.

Padesát migrantů za šest hodin

Policisté si v praxi ověřili, že jsou schopni skupinu pěti desítek migrantů na registračním místě bez zásadních komplikací během šesti hodin administrativně odbavit a následně dopravit do příslušných zařízení. Při tom by nedošlo k omezení běžného provozu na hraničním přechodu.

Nedostatky se ukázaly především v absenci mobilních zařízení pro snímání otisků prstů, které dokáží porovnat údaje s již existující databází.

Dalším problémem, který je potřeba odstranit, se ukázalo být propojení jednotlivých centrálních databází s koncovými stanicemi používanými v registračních místech.

Kromě vlastních zkušeností ohledně migrace policisté využívají i poznatky získané během zahraničních misí.