V krajských volbách svede o přízeň voličů boj 23 stran a uskupení. Podle Aleny Karvánkové z odboru legislativy krajského úřadu nebylo třeba žádnou z kandidátních listin vyřadit. „V listinách byly jen dílčí změny. Na některých přibyla nová jména kandidátů, jinde se zase škrtalo," upřesnila Alena Karvánková s tím, že do krajských voleb jde celkem 1066 kandidátů.

Změny nenastaly ani na kandidátních listinách do senátních voleb, které se uskuteční v obvodech Tábor a Český Krumlov. Na Táborsku budou voliči vybírat z osmi kandidátů, lidé v českokrumlovském obvodu mohou volit mezi devíti kandidáty.