Investiční akce zahrnuje odstranění stávajícího mostního objektu a výstavbu nového, plošně založeného mostu, jehož konstrukci tvoří železobetonový rám. Zádržný systém bude tvořen ocelovým zábradlím, které bude kotveno do železobetonových říms. Součástí stavby bude provizorní lávka pro pěší. Podle plánu investic jihočeské správy a údržby silnic oprava vyjde na 6,2 milionu korun.

Po dobu stavby bude neprůjezdná silnice II/144 v oblasti obce Újezdec pro nákladní dopravu nad 13t. Doprava ve městě Husinec je odkloněna na silnici II/145, za okružní křižovatkou u Prachatic na silnici II/141 směr Bavorov a dále po silnici II/142 do Volyně. Opačný směr využije stejnou trasu. Obsluha území nákladní dopravou bude zajištěna po silnicích III. tříd, stejně jako v současné době.

Setkání s Emilem Kintzlem.
FOTO, VIDEO: Emil Kinztl bavil publikum v Milejovicích

Osobní, místní doprava a zásobování vozidly do 13t bude vedena od Volyně po silnici II/144, v obci Předslavice bude odkloněna na silnici III/1446, za obcí Bušanovice bude doprava usměrněna na místní komunikaci do obce Dolní Nakvasovice a po silnici III/14410 do Vlachova Březí, kde se napojí opět na silnici II/144. Z Vlachova Březí do Volyně bude vedena doprava po silnici III/1448 do obce Dub, po silnici III/14124 do Tvrzic a následně se napojí na stávající silnici II/144 před obcí Předslavice. Do obce Újezdec odbočí v obci Tvrzice doprava na silnici III/14213 zpět na silnici II/144.