Energetici ze společnosti E.ON budou v případě rozsáhlejších výpadků dodávek proudu informovat obyvatele nově ve spolupráci s hasičským záchranným sborem v jednotlivých krajích.

Úspěšná zkouška této unikátní spolupráce proběhla v Kraji Vysočina a v polovině května také v Jihomoravském kraji. Nyní je připraveno testování služby na jihu Čech. „Rychlá informovanost v případě jakékoli nenadálé situace je pro pocit bezpečí všech lidí klíčová. V Jihočeském kraji jsme měli možnost si tuto skutečnost ověřit v rámci cvičení rozsáhlého výpadku elektrické energie Blackout 2017, které proběhlo během podzimu. Ze cvičení vyplynulo, že pří výpadku proudu dramaticky ubývá možností, jak k obyvatelům dostat jakoukoli zprávu. Přitom je velice důležité všechny informovat, co se stalo, z jaké příčiny, kdy se očekává návrat do normálu a kam se občané mohou obracet s žádostmi o pomoc. Jsem přesvědčena, že spolupráce společnosti E.ON s našimi hasiči přispěje k rychlejší a účelnější informovanosti našich občanů v kalamitní situaci a tím i lepšímu a bezpečnějšímu životu v Jihočeském kraji,“ věří hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská. 

Spolupráce s hasiči umožní energetikům informovat o výjimečné situaci a její další prognóze všechny starosty dotčených měst, městysů a obcí operativně a ve velmi krátké době. „V tomto rozsahu jde v rámci České republiky o unikátní spolupráci. A jsme rádi, že po Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji bude tato spolupráce nastavena i s hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje. Spolupráci plánujeme rozšířit na celé distribuční území E.ON,“ říká vedoucí oblastního managementu společnosti Lukáš Svoboda a vysvětluje: „Veřejnost budeme tímto způsobem informovat především při kalamitních situacích, jako byl loňský orkán. Lidé v dotčených domácnostech tak budou mít díky spolupráci hasičů a starostů jednotlivých měst, městysů a obcí možnost ještě snazšího přístupu k aktuálním informacím, aniž by je sami museli hledat na našich webových stránkách nebo voláním na poruchovou linku.“

V případě kalamity a rozsáhlejších výpadků elektřiny budou oblastní manažeři zásobovat hasiče nejaktuálnějšími informacemi přímo z dispečinku společnosti E.ON. "Každá krize se lépe zvládá, jsou-li k dispozici aktuální informace pro obyvatele dotčeného území. A právě v oblasti předávání informací nabízí HZS JčK společnosti E.ON pomoc. V úzké spolupráci s dispečinkem E.ON bude naše informační středisko informovat starosty obcí, krizové manažery apod. dostupnými technickými prostředky, jako jsou například standardizované SMS, případně audiozprávy," uvedl ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš.

Společnost E.ON zásobuje elektřinou více než 1,5 milionu odběrných míst, což představuje asi 2,8 milionů obyvatel na Vysočině, v jižních Čechách, na jižní Moravě a ve Zlínském a Olomouckém kraji. Na celé toto území by se unikátní spolupráce mezi distributorem elektřiny, hasičským záchranným sborem a obecními úřady měla rozšířit do poloviny roku 2018.