U některých škol se navíc očekává zvýšený zájem, kvůli kterému se zřejmě nedostane na všechny žadatele. Rodiče musí k povinné školní docházce přihlásit děti, jež do 31. srpna dosáhnou věku šesti let. Zároveň se zapisují ti, kdo měli v loňském roce povolený odklad a na žádost rodičů je možné přijmout do školy i děti mladší. V tomto případě je však nutné doložit kladné vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Každé dítě má zajištěno místo ve škole poblíž svého trvalého bydliště. „Pro všechna zařízení je stanovena spádová oblast. Ředitelé musí přednostně přijmout děti, které zde žijí. Obec podá informace o dostupné základní škole a zároveň zodpovídá za to, aby byla dostatečná kapacita," vysvětlila Jana Holíková z tiskového odboru ministerstva školství .

Pravidla od ředitelů

Rodiče mohou pro svého potomka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však už nemají jistotu přijetí. Školy nabírají žáky pouze do naplnění kapacity, o podmínkách přitom rozhoduje samotné vedení. „Kritéria stanovuje ředitel, nesmí být diskriminační a musí je zveřejnit ještě před zápisem," uvedl náměstek českobudějovického primátora Petr Podhola.

Na každé škole tak platí při zápisu jiná pravidla. Někde 
u dětí mimo spádovou oblast upřednostňují ty, které již mají ve škole sourozence, jinde rozhoduje i vzdálenost trvalého bydliště od budovy nebo to, zda budoucí prvňáček chodil do přidružené mateřinky.

Speciální školy mohou také zohledňovat zájmy dítěte. Například budějovická Základní škola O. Nedbala, která se zaměřuje na sport, upřednostňuje členy oddílu SK Moderní gymnastika Máj České Budějovice 
a VK České Budějovice.

Jinde se rozhoduje pouze podle času, kdy rodiče s dítětem k zápisu přijdou. Přednost mají uchazeči s nižším pořadovým číslem. Na takových školách pak hrozí tlačenice a boj o místo. Podle psychologa Rostislava Nesnídala by to ale nemělo nijak poznamenat výkon budoucího prvňáčka u samotného zápisu. „Pokud je dítě zralé na školu, tak se těší. Nemělo by mu to dělat žádné problémy," řekl.
Zároveň zdůraznil, že je důležité, aby rodiče potomky na zápis připravili. Měli by především srozumitelně vysvětlit, co je čeká. „Je vhodné jim říct, že si tam popovídají s paní učitelkou, zopakovat básničku a připomenout, že mají pozdravit. Přeci jenom zápis je významný krok, dospělí se také připravují například na přijímací pohovory do práce," dodal.

Rodiče mohou jít s dítětem na zápis do více škol. Informace 
o termínech a podmínkách přijetí v konkrétním zařízení jsou vždy dostupné na webových stránkách. S sebou je třeba vzít rodný list dítěte, zdravotní (očkovací) průkaz a občanský průkaz zákonného zástupce.
Podle Jany Holíkové může ředitel dítě přijmout i po termínu zápisů, pokud má volná místa. Ta se mohou objevit právě díky tomu, že rodiče uspějí s přihláškami na více školách a pak si vyberou jen jednu.

Kapacita třídy je podle zákona třicet žáků. Zřizovatel ji může povolením výjimky navýšit až na 34 dětí, pokud to nebude na úkor kvality výuky a bezpečnosti žáků.

Prvňáčků přibývá

V posledních letech postupně narůstá počet prvňáčků v souvislosti s demografickým vývojem. Obce a další zřizovatelé škol s tím musí počítat a zajistit dostatek míst ve školách. Například v Budějovicích by tak neměl nastat žádný problém. „Celková kapacita je dostatečná. Lidé, kteří s dětmi nepůjdou do škol v rámci svého spádového obvodu, však jistotu přijetí nemají," uvedl Petr Podhola. Zvýšený zájem v krajském městě obvykle zaznamenává ZŠ Matice školské, ZŠ Dukelská a ZŠ Kubatova. Trvalejší mírný převis poptávky je také na ZŠ O. Nedbala.