To bylo téma setkání, které v rámci Gastrofestu uspořádala Jihočeská centrála cestovního ruchu. Podle ředitele centrály Jaromíra Poláška jsou jižní Čechy druhý nejsilnější český turistický region po Praze.

Na osm desítek účastníků mělo setkání, které bylo určené především pro odborníky z oblasti cestovního ruchu, pro zástupce měst, obcí, turistických oblastí a podnikatele v cestovním ruchu. Podrobněji se seznámili například s plánovaným zavedením kategorizace destinačních managementů na celostátní úrovni Ministerstvem pro místní rozvoj a agenturou CzechTourism. Destinační management lze popsat jako vytvoření turistické oblasti pod patronací organizace, která řídí její rozvoj.

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) na setkání odborníků představila mimo jiné i plány pro rok 2018. Dále se představily subjekty v rámci South Bohemia Convention Bureau, kteří ukázaly novinky jihočeských poskytovatelů služeb spojených třeba s kongresovou turistikou.

Jižní Čechy jsou po Praze druhým nejsilnějším regionem v přínosech cestovního ruchu do státního rozpočtu a tuto pozici by si chtěly udržet i do budoucna. Destinační management je proto vhodný nástroj, kterým lze takového cíle dosáhnout.

Podle Ondřeje Špačka, odborníka na regionální turismus, je důležité dlouhodobé plánování rozvoje turistiky a řízení aktivit v území tak, aby se co nejlépe propojila nabídka s poptávkou. Přitom má docházet nejen k uspokojení zájmů turistů a podnikatelů v cestovním ruchu ale i rezidentů, žijících v oblasti.

Destinační management ovšem na jihu Čech není novinkou. „Jihočeská centrála cestovního ruchu se právem řadí v této oblasti k průkopníkům. Od roku 2015 jsme iniciovali vznik 10 turistických oblastí v rámci jižních Čech a ty se tak staly prvním regionem v České republice, který tuto formu destinačního managementu zavedl. Systém turistických oblastí se snaží podporovat a rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými subjekty působícími v cestovním ruchu, jak ve státní, tak soukromé sféře,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek. „Jsme proto dobře připraveni na zavedení podobného systému i na národní úrovni.“

Kromě destinačního managementu připravuje JCCR pro podporu cestovního ruchu pro příští rok pokračování své marketingové kampaně Jižní Čechy pohodové. Jedná se především o rozšíření stávajících produktů o další témata. Zmiňme například aktuální nabídku pro aktivní a rodinnou dovolenou nebo představení známých i méně známých historických památek. Právě na ně je zaměřen jeden z připravovaných projektů nazvaný Památky žijí. Na pěší turisty pak cílí další projekt – vyznačení dálkové turistické trasy Zlatá stezka.

Setkání, jehož cílem bylo informovat odbornou veřejnost, především podnikatele v oblasti cestovního ruchu, o aktivitách JCCR, se uskutečnilo již po třetí. V letošním roce pak v Českých Budějovicích proběhla společně s jarním veletrhem Travelfest i odborná konference Travelcon, dvoudenní pásmo přednášek zaměřené na profesionály v cestovním ruchu.

„Vzhledem k tomu, že činnost centrály je zaměřena právě na podporu oblasti cestovního ruchu, v níž v regionu podnikají stovky soukromých subjektů, je naším cílem akce pořádat pravidelně a v tomto rozsahu minimálně dvakrát ročně,“ zdůraznil Polášek. Další podobnou akcí bude opět jarní veletrh cestovního ruchu Travelfest, opět i s odbornou konferencí Travelcon. Tyto akce se uskuteční v termínu 12.–14. dubna 2018.

Během akce proběhly i prezentace dalších subjektů rozšiřujících aktuální nabídku nejen pro individuální návštěvníky, ale i pro firmy a skupinovou turistiku. Národní památkový ústav představil nové prohlídkové trasy na zámku Hluboká, prezentoval se zde zámek Blatná, i se svou nabídkou konferenčních prostor, zámek Mitrowicz, Jihočeské Muzeum s Památníkem Jana Žižky v Trocnově a firma ČeVAK prohlídky vodárenské věže. Stranou nezůstal ani Český Krumlov, kde můžete navštívit nově zrekonstruované Kláštery a Centrum studijních pobytů, zaměřující se především na edukativní pobyty studentských skupin, konference a workshopy.