Česká polostátní společnost ČEZ chystá uskutečnit pilotní projekt instalace malého modulárního reaktoru u jihočeské jaderné elektrárny Temelín. Hotová by měl být v letech 2032 až 2035. Plán vyvolal odmítavé reakce především v nedalekých hornorakouských obcích.

Obhájci SMR tvrdí, že tato zařízení jsou bezpečnější, protože jsou menší než klasické reaktory. Odpůrci naopak argumentují, že bezpečnost není přímo úměrná velikosti. Rovněž Litschauer dnes na tyto problémy poukázal a řekl, že jaderné minielektrárny na vyrobenou kWh vyprodukují více jaderného odpadu. Kromě toho v Česku nadále není vyřešen problém ukládání vyhořelého jaderného paliva, ačkoli to bylo pro Temelín slíbeno už v roce 2000, připomněl poslanec.

Slavnostní zahájení mezinárodní konference Fórům partnerských regionů Jihočeského kraje 2022 , při kterém došlo také k podpisu dohody o založení společnosti South Bohemian Nuclear Park zabývající se vznikem malého modulárního reaktoru u Temelína.
Podepsáno. První malý modulární reaktor by mohl stát u Temelína už v roce 2032

"Kvůli vyššímu počtu reaktorů u SMR výrazně roste pravděpodobnost havárie. Dá se také předpokládat, že elektřina z těchto jaderných minielektráren bude ještě dražší, a tak budou chybět peníze na energetickou revoluci," zdůraznil politik. Zvláště problematická je podle něj skutečnost, že tyto nové projekty nebudou do roku 2035 dodávat žádný proud, a nebudou tak nijak přispívat k ochraně klimatu.

Projekt SMR podle české vlády posílí bezpečnost a nezávislost české energetiky, ohrožené válkou na Ukrajině. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) definuje malý modulární reaktor jako jadernou elektrárnu s elektrickým výkonem do 300 megawattů. Podle MAAE pracuje nyní na těchto zařízeních 50 zemí. Tyto reaktory mají být podle MAAE při výrobě energie pružnější a bezpečnější.