Přemístění a znovusložení schodiště na jiném místě dolu v příštím roce promýšlejí v Hallstattu vědci více oborů pod vedením archeologů Národního historického muzea ve Vídni. Dřevo vydrželo po tisíciletí díky tomu, že je nasáklé solí a navíc natahovalo vlhkost z půdy. Nyní je otázka, zda má být odsoleno, nebo ne, protože na tom závisí parametry klimatizace a regulace vlhkosti na novém místě. Pokud dřevo vyschne, uvolněná sůl vyrazí na povrch a schodiště pokryje bílá vrstva. Navíc by proces krystalizace potrhal buňky dřeva, upozorňuje Hans Reschreiter z oddělení prehistorie muzea.

Vědci varují také před trvalou vlhkostí schodiště a upozorňují, že v prostředí dolu se rozvíjejí plísně při každé i lehčí změně teploty. Zvažována je také možnost vysušení vymrznutím. Aktuálně je ale úkolem schodiště rozebrat a jednotlivé díly zdokumentovat. Vědci také v nánosech na stupech pátrají do molekulách kůže horníků doby bronzové, aby se z nich pokusili získat a uchovat DNA. Některé části musejí být vzhledem k užšímu prostoru k transportu přeřezány na dva až tři díly. Po demontáži budou vyčistěny a zdokumentovány ve fotostudiu zřízeném přímo v dole. Zaznamená je také 3D skanner.

Teprve pak části schodiště opustí ve specializovaných transportních boxech důl. Cílem je ponechat je co nejdéle ve stabilním klimatu prostředí s takřka stálou teplotou osmi stupňů a vlhkostí vzduchu kolem 60 procent. V institutu v Leobenu projdou díly počítačovým tomografem, od něhož si vědci slibují zjistit počet stromů použitých při výrobě schodů.

V dole kromě toho pokračují vykopávky v oblasti, kde byl v roce 1734 nalezen proslulý „muž v soli", jedna z nejlépe zachovalých mumií horníka. „Vycházíme z toho, že v dole nebyl sám," říká ředitel dolu Kurt Thomanek.

Zavedou obecní strážníky

V Rakousku se vrací povolání obecního strážníka, napsal deník OÖN. Koncept této služby představila ministryně vnitra Johanna Mikl-Leitnerová. Strážníka označila za velmi důležitého stavitele mostů mezi starostou a občany. Rozsah jeho přítomnosti v té které obci bude záviset na množství problémů, které tam bude řešit. Podle ministryně by bylo ideální, kdyby do místa zajížděl vždy stejný úředník. Na rozdíl od dřívějších „průjezdů hlídek" teď ale zastaví, vystoupí a bude mluvit s lidmi, říká Leitnerová. Na radnici by měl mít pevné úřední hodiny pro veřejnost a termín by měl oficiálně i v místní hospodě, aby měl blízko ke starostem a problémům občanů.

Už v nadcházejících týdnech mají vedení obcí a exekutivy svolat občany ke „štamtyši" na téma bezpečnosti v místech. Podobná setkání se mají opakovat jednou nebo dvakrát ročně. Čtvrtletně se mají obecní strážníci setkávat s představiteli veřejného života místa – s vedením klubů, spolků, s ředitelem školy a místními politiky.

K otázce nákladů  vedení policie zdůrazňuje význam takovéto prevence, která šetří mnoho správních nákladů.

Nebezpečné grily

V grilovací sezoně od dubna do září se v Rakousku relativně vážně zraní kolem tisícovky lidí, tedy pět denně.  Josef Stockinger, šéf hornorakouských pojišťoven, k tomu opakuje notorická pravidla bezpečnosti – gril stavět na pevnou plochu, dbát na odstup od fasád a uloženého dřeva, nikdy neužívat k roztápění líh nebo benzín (které z netrpělivosti užilo 52 procent zraněných), dohlížet na děti a pečlivě hasit popel. Není nad osvětu…

Přátelé šňupání bojují s EU.Májoví provokatéři

Klub šňupání z Untergriesbachu v okrese Pasov postavil májku prý asi jedinečnou v celém Bavorsku. Má dvě špice, které vyrůstají z jediného kmenu. Podle předsedy klubu Seipelta jde o výstřední strom extraklubu, který byl vztyčen samozřejmě z legrace, ale také jako projev nevole šňupařů nad politikou Evropské unie. Z ní se stále častěji ozývají hlasy volající po zákazu šňupání, což je podle stavitelů této májky útok na bavorskou kvalitu života.

Linci vrátili májku

Jak jsme zaznamenali, ve čtvrtek ve čtyři hodiny v noci  přišlo město na Dunaji o májku. Na Hlavním náměstí ji vysadilo s pomocí lan ze zakotvení osm dobrovolných hasičů z Neufeldenu v Mühlviertlu. Podříznutí motorovkou těmto „únoscům" prý zakazuje tradice. Nazdobený strom naložili na návěs a odvezli. Na místě nechali lísteček se vzkazem „ Mnoho díků za májku" a telefonní číslo vedoucího party.

V „uraženém" hlavním městě jejich čin velké nadšení nevyvolal. Tam je totiž krádež májek „povolena" jen v prvních třech dnech po vyzdvižení, a linecký strom pocháízející ze St. Wolfgangu byl vztyčen už 26. dubna. 2. května už jej prý tedy nikdo neměl právo odcizit, jinak by prý musely být májky trvale střeženy snad celý květen, jak kritizoval Rudolf Weyermüller ze svazu lineckých krojovaných a folklorních spolků. Skupina z Neufeldenu ale zastává názor, že krádež je povolena v prvních a posledních třech květnových dnech.

V pátek zloději od Neufeldenu vyjeli do Lince znovu, aby starostu Dobusche obdarovali „májkou ostudy" a poučovací rýmovanou tabulí za to, že se zdráhá ukradenou májku vykoupit za svačinku a pivo, napsal deník OÖN. „Že se pan starosta nevyzná v platných pravidlech, za to nemůžeme, ale touhle cedulí mu můžeme trochu pomoci se zorientovat," říká Christian Mühleder.

„Protože ale hasiči nechtějí, aby se o nich mluvilo špatně, v pátek odpoledne májku vrátili do Lince a na Hlavním náměstí ji zase jen silou svých svalů vztyčili. Jídlo a pití si zorganizovali sami a benzín pro transport jim  zaplatily OÖN," uzavírá deník.  Zda Mühlviertelští přivezl originální strom nebo onu ironickou miniaturu, neuvedl…

Roční jízdenka za 60 eur

Žáci a učni do 24 let v Horních Rakousích budou moci od září celý jeden rok jezdit autobusy, tramvají a vlaky za 60 eur. Napsal to linecký deník Volksblatt. 209 000 školáků a 27 000 učňů si bude moci vybrat mezi dosavadní síťovkou za 19,60 eura omezenou jen cestami do a ze školy, nebo novou roční jízdenkou, která bude platit i pro jejich cesty za rodinami, do sportovních oddílů či do hudebních škol, připomíná list.

Hon na „mlaskající"

Prezidentka bavorského sněmu Barbara Stammová zveřejnila jména všech poslanců,  kteří zaměstnávali po roce 2000 své členy rodiny jako spolupracovníky. Včetně těch, kteří s „prozrazením" nesouhlasili. „Tak ať mne zažalují," řekla. Výši odměn vyplacených příbuzným ale nezveřejní. Má se jednat asi o 60 jmen, píše deník PNP. Mezi nimi jde také o dva politiky z Dolního Bavorska, státního sekretáře ministerstva kultury Bernda Siblera z Plattlingu a ministra zemědělství Helmuta Brunnera ze Zachenbergu. Druhý jmenovaný redakci PNP uvedl, že kromě manželky (do roku 2009) zaměstnával také sestru a neteř v tzv. minijobech, tedy za 400 a 325 eur čistého měsíčně. Všichni další aktuální poslanci na dotaz redakce uvedli, že nikdy své rodinné příslušníky nezaměstnávali.

Zákon zakázal zaměstnávání rodinných příslušníků například v kancelářích ve volebních obvodech poslanců v roce 2000, ale již uzavřené smlouvy ponechal v platnosti. Původně to dopadalo na 17 politiků CSU. Dalších 55 poslanců ale zaměstnávalo své rodiny i v dalších volebních obdobích, ačkoliv jejich smlouvy měly doběhnout maximálně v roce 2003, ev. 2008.

Po aféře odstoupili z funkcí předseda poslaneckého klubu CSU Georg Schmid, který sdělil, že v příštích volbách už nebude kandidovat, a šéf rozpočtového výboru Georg Winter. Ministr kultury Ludwig Spaenle sdělil, že oněch 34 000 eur, které zaplatil od roku 2008 za práci své ženě, vrátí do pokladny sněmu. Brunner chce 13 500 eur, které poskytl ženě od začátku jeho ministrování, nyní věnovat na dobročinné účely.  Podle PNP jsou do věci „namočeni" i další – ministryně spravedlnosti Beate Merková (CSU) například zaměstnává svou sestru.

Miliony na pokutách

Od 2,98 milionu přistižených vybrala loni bavorská policie na pokutách 119,5 milionu eur. Téměř polovinu z 881 000 pokut vystavených na místě zaplatili řidiči za překročení povolené rychlosti, 156 000 bylo za špatné parkování, 85 000 za telefonování při jízdě. Při tzv. varovných řízeních s pokutami do 35 eur byli napomínáni především chybně parkující řidiči (42 procent).

Za porušení zákona o silniční dopravě stouply uložené pokuty celkově ze 166 000 na 373 000 eur, protože policie při jejich vyměřování začala přihlížet i k tomu, zda ten který delikt sledoval ekonomickou výhodu, například zda přepravce hodlal uspořit náklady přetížením vozidla. Dokazování přestupků pak vylepšila moderní technika – digitální měření a fotografování. Ze 2,6 milionu přestupků bylo zastaveno řízení jen ve 2,23 procenta z nich, například šlo-li o držitele vozidla ze zahraničí. Asi 70 000 řidičů muselo loni odevzdat řidičský průkaz alespoň na měsíc, protože jeli moc rychle (54,4 procenta), pod vlivem návykové látky (21,3), nebo protože si  najížděním vynucovali uvolnění jízdního pruhu.