„Chci lidem zábavným způsobem ukázat, jak krásné město máme," říká Paula. Nemínila provádět výpravy klasickým způsobem. S pomocí místního podnikatele pořídila rikšu v Bangladéši. Trojkolku firma upravila na „německé váhy" cestujících a zdejší předpisy o dopravě, zesílila rámy, dodala kotoučové brzdy a šest akumulátorů pro elektromotor, který „řidičce" vypomáhá při šlapání.

Paula sama rok navštěvovala kurs průvodkyň při vyšší odborné škole, aby nastudovala dějiny a zvláštnosti města, možnosti výletů do okolí atd. Učila se také komunikační strategii. Zvládla písemné zkoušky i praktickou, při které městem provezla svou rikšou s výkladem prof. Lutze-Dietera Behrendta z městského archivu a šéfovou turistiky Karin Achatzovou. Turistický úřad myšlenku „provádění rikšou" velmi kladně přijal, shledal ji přímo ideální zejména pro párečky.

Správní úřad má ale méně porozumění. „Požaduje živnostenský list, průkaz technické způsobilosti TÜV a povinné ručení," vypočítává PNP. Paula Brechtlová namítá, že ani ostatní průvodci nemají živnosťák a osvědčení TÜV je podmíněno „hříšně drahým" posudkem mimo jiné elektromagnetické kompatibilty, což podle ní není přiměřený požadavek na vozidlo pohybující se rychlostí snad 10 km/h. Myslí si, že by jí stačilo zvláštní povolení, které město uděluje třeba vozítkům při masopustních průvodech – pak by nebylo třeba ani povinné ručení.

Tisková mluvčí města Viola Mühlbauerová deníku vysvětluje, že Deggendorf by byl připraven zvláštní povolení vystavit,  ale v tomto případě jde o přepravu osob a správní odbor  by mohl dát souhlas jen tehdy, bude-li doložen bezzávadový stav rikši. K tomu kompetentní jsou právě TÜV, Dekra nebo podobné odborné místo.

Paula Brechtlová říká, že svou rikšou nechce vydělávat. „Nejde mi o peníze, lidé mi mohou dát, co považují za přiměřené," říká. Její motivace je prý jiná – chce návštěvníkům něco poskytnout a ukázat jim na první pohled skryté krásy města. „Jsem do Deggendorfu zamilovaná," prohlašuje.

PNP uzavírá: „Mimochodem, rikšová služba se městu nevyplácí. Tři rikši podnikatele z Mnichova měly vozit návštěvníky zemské zahradnické výstavy do města i bez turistického výkladu, ale nabídka byla pro malý zájem zastavena. Zajištěná tři vozítka teď mají jezdit alespoň o víkendech po mostě na výstavišti…"

Vatry na horách

Na vrcholcích bavorských hor zaplanou v sobotu tradiční ohně k uvítání kalendářního léta – slunovratu. „Zvyk pochází z doby před Kristem, má ale také vazbu na narození Jana Křtitele slavené 24. června," píše deník PNP.

Přilba a spoluzavinění

Fyzioterapeutka ze Šlesvicka-Holštýnska utrpěla v roce 2011 při jízdě na kole do práce těžké zranění hlavy při pádu poté, kdy jí řidička zaparkovaného auta otevřela do cesty dveře. Zraněná zažalovala řidičku a její pojišťovnu o náhradu škody. Vrchní zemský soud jí loni přisoudil 20procentní spoluzavinění, protože neměla přilbu. Požadovanou částku proto zkrátil o pětinu. Nejvyšší soud ale rozsudek změnil a rozhodl, že cyklisté mají při jimi nezaviněných nehodách nárok na plnou náhradu škody, i když neměli přilbu.

Ještě krátce před vynesením rozhodnutí požadoval svaz německých cyklistů ADFC zahájení diskuse k tomu, jak všeobecně zvýšit bezpečnost kolařů ve státě. Povinnost nošení přilby přitom odmítl. „Nezabrání naprosto žádné nehodě a nesmí jít je o to minimalizovat jejich následky. Povinnost přilby nemá nic víc než placebo efekt," řekl ředitel ADFC Burkhard Stork. Výrok Nejvyššího soudu označil za „vítězství rozumu, rozhodnutí v zájmu německých cyklistů", píše pasovská PNP a dodává: „O tom, jak by se jinak mohl snížit počet usmrcených a zraněných kolařů v Německu, se ale bohužel stále diskutuje málo…"

Větrníky v Bavorském lese

Na vrcholu Hintbergu u obce Kirchberg mají stát dvě větrné elektrárny vysoké 185 metrů, první v Bavorském lese. Po souhlasném posudku orgánu ochrany před imisemi dal okresní úřad v Regenu stavbě zelenou s tím, že nemá žádný důvod odpírat stavebníkovi, společnosti Bürgerwind Bayerwald, pozitivní vyjádření, píše PNP. Rozhodující pro povolení bylo, že se věže budou nacházet mimo zónu ochrany krajiny. „Než se budou elektrárny o jmenovitém výkonu 2,35 megawattů moci začít stavět, musí být ještě přezkoumán jejich vliv na životní prostředí," dodává list.