Odmítají záměry obce Jivno rozšířit sem rekreační území a stavět zde sportoviště a chaty. V prosinci loňského roku se jim podařilo dosáhnout  dílčího úspěchu. Odbor ochrany životního prostředí (OŽP) českobudějovického magistrátu zaregistroval lokalitu jako významný krajinný prvek (VKP) Rudolfovský lom. Pokud bude tento statut schválen a vyhlášen, veškerá výstavba na tomto území se ztíží.

Jak? To vysvětluje vedoucí  odboru OŽP Stanislav Mika.  „Pokud bude na místě registrovaný významný krajinný prvek vyhlášen, budou případné stavby v něm posuzovány jako činnost, která jej může poškodit nebo zničit. V tom případě si ten, kdo stavbu zamýšlí, musí opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody," uvedl Mika.

Zastánci rudolfovské přírody ale ještě vyhráno nemají. Proti vyhlášení VKP se lze odvolat, což obec Jivno i někteří majitelé pozemků udělali. „Samozřejmě jsme se hned odvolali," potvrdil Deníku starosta Jivna Josef Makovec. K věci ohledně petice a plánované výstavby se ale odmítl dále vyjádřit. 

Velkou část pozemků v dané lokalitě vlastní firma Lumos. Podle jednatele Lumíra Dvořáka  není důvod pro vyhlášení VKP v lomu, který vznikl uměle a nedaleko nějž je sklad střeliva a sádky. „Naším záměrem není nic, co by škodilo přírodě. Plně respektujeme územní plán," řekl Deníku Lumír Dvořák.  O tom, jaké plány v oblasti mají, nechtěl Dvořák zatím hovořit, protože jsou jen ve stádiu úvah. Současný územní plán v místě umožňuje rekreaci a sport.  

O vyhlášení  VKP Rudolfovský lom bude v nejbližší době rozhodovat krajský úřad, ten může VKP ještě zrušit. „Přírodu v údolí se stále snažíme zachovat ve stávajícím stavu," řekl za petiční výbor Jaroslav Valevský mladší.  Petici podepsalo více než tisíc lidí.