Nález mrtvého těla v areálu bývalých kasáren ve Špidrově ulici ve Vimperku opětovně připomněl nutnost řešit havarijní stav jednoho z objektů v areálu. Ten je v majetku města a přes zatím vynaložené úsilí se nedaří s objektem dělat víc, než ho zabezpečit proti nežádoucímu vniknutí.


Není to ale jediný dům, který má radnice v plánu zdemolovat. Jak zdůraznil starosta Bohumil Petrášek, jediné, na čem záleží, jsou peníze. A ty město ve svém rozpočtu rozhodně hned tak nenajde. Nejde totiž o drobné, ale o miliony korun. „Sice se směnou pozemků se soukromým vlastníkem povedlo vyřešit přístup k našemu objektu v dolních kasárnách, ale to je zatím jediná pozitivní zpráva," naznačil starosta.


Pro zabezpečení chátrajícího objektu podle jeho slov už v současné chvíli nejde udělat víc. „Okna a dveře jsme osadili mřížemi, zbylé vstupy jsou zavařené a osazené zámky. Pokud nejsou porušené, do objektu ani nikdo nejde. Jinak prostor pravidelně kontrolují jak zaměstnanci Městské správy domů, tak strážníci naší městské policie, víc už se to střežit bez dalších nákladů nedá," doplnil Bohumil Petrášek.


Objekt, pro který se nikdy městu nepodařilo najít vhodné využití a nebyl o něj ani dříve, ani nyní zájem podnikatelů, by sice město rádo nechalo zdemolovat, náklady by ale byly nad jeho finanční možnosti. „Vzhledem k použitým stavebním materiálům v sobě budova ukrývá značné množství nebezpečného odpadu, byly náklady na její demolici včetně uložení nebezpečného materiálu vypočteny na částku mezi osmi až deseti miliony korun," zdůraznil starosta. Město sice požádalo v minulosti o dotaci z programu regenerace brownfieldových území, ovšem bez úspěchu.


Slabou útěchou pro vedení města může být snad jen to, že při demolici by bylo možné následně znovu využít jen kamenné schody, kterých objekt ukrývá na čtyři desítky. „To ale samozřejmě neřeší vůbec nic. A podobně problematický je i objekt na druhém konci města v Pasovské ulici naproti hospodářskému družstvu. Ten by měl ustoupit plánované přeložce, ale zatím je to obdobný případ. Sice je nějak zajištěný, ale přesto se dovnitř čas od času někdo dostane, ukradne část zbylých kabelů, nebo starých parket na podpal," doplnil vimperský starosta Bohumil Petrášek.